Menu


Vastikán spojencem a inspirátorem globalistických mocipánů

 

Papež, který vždy odsuzoval kapitalismus, se hlásí k jeho temnější stránce. Ostatní komentáře jsou zbytečné. Po vrcholných událostech, jako je Abú Dhabí [ viz ], Pachamamě v Chrámu Svatého Petra a amazonských herezích [Mons. Schneider odsuzuje modloslužbu amazonské synody [viz ], co ještě zbývá ?

Papež František oznámil, že Vatikán vstoupí do „globálního spojenectví“ s významnými světovými bankami, mezinárodními korporacemi a globalistickými nadacemi, aby vytvořil ekonomickou radu zaměřenou na přerozdělování bohatství po celém světě.

Globalistická iniciativa, nazvaná „Rada pro inkluzivní kapitalismus“ tedy »prokapitalistická organizace«, si klade za cíl vytvořit „ silnější, spravedlivější a více spolupracující ekonomiky a společnosti “. Elitní skupina, která se pojmenovala „The Guardians“, (Strážci) a zakládá „ historickou spolupráce generálních ředitelů a globálních vůdců, kteří pracují s morálním vedením papeže Františka, aby navždy využili sílu obchodů, “ představuje se světu na webových stránkách. . »Reagujeme na výzvu papeže Františka vytvořit inkluzivnější ekonomiky, které rovnoměrněji šíří výhody kapitalismu a umožňují lidem plně využít potenciál«, říká dědička banky Lynn Forester de Rothschild. 

Strážci “, jak se členové správní rady nazývají, jsou nejvyššími vedoucími představiteli hlavních světových korporací, kteří slíbili, že podniknou odvážné kroky k vytvoření inkluzivního kapitalismu, “uvedl ve středu Forbes. »Strážci se budou zodpovídat tím, že se zaváží k seznamu plánovaných akcí, které se týkají environmentálních, sociálních a správních záležitostí." The Guardians ve svých příslušných společnostech uvedli, že plánují najímat a více podporovat ženy, [feminimus], zvyšovat nábor rozmanitosti [tzn. LGBTQ], zapojovat se do čisté energie nákupem 100% obnovitelné elektřiny, snižovat emise skleníkových plynů, propagovat opětovné použití a recyklaci vody a další iniciativy “.

Pramen: Blondet & Friends

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010