Menu


Varování kardinála Cañizarese

Kardinál Antonio Cañizares, bývalý prefekt Kongregace pro posvátné obřady, vyzval evropské vlády, aby zvážily otázku přistěhovalců, protože masová imigrace se může evropské společnosti změnit na Trojskéko koně..

Kardinál promluvil ve středu 14. října na Forum Evropa- Tribuna Mediteranea ve Valenci a dal zaznít jiným tónům, než jaké slýcháme od nejvyšších církevních představitelů ve Střední Evropě.

Kardinál který byl odsunut z římské kurie, odporoval argentinskému papeži, aniž by ho jmenoval. Papež František počátkem září vyzýval Evropu: Přijímejte všechny, dobré i zlé. Kardinál naopak odpovídá v duchu evangelia otázkou: „Přichází při této migraci jen pšenice?“

Cañizares vytýká evropským vládám, že dělají velkou propagandu, ale nekladou si přitom otázku, zda tato invaze nemůže být pro Evropu Trojským koněm.

„Jak bude vypadat Evropa za několik let? Tuto otázku si musíme položit. Kladou si ji lidé v Evropě a musí si ji položit také vlády.“ Přímo na ně se obrací kardinál výzvou: „S dějinami a identitou národů si nesmíte zahrávat.“

Cañizares pak doložil, že mezi imigranty je jen málo těch, kteří patří k pronásledovaným.

Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010