Menu


Úvodní prosba k zástupné modlitběÚVODNÍ PROSBA K ZÁSTUPNÉ MODLITBĚ
ZA KNĚZE PŘEDE MŠÍ SVATOU
 
Všemohoucí a milosrdný Bože, jménem kněze, který se připravuje slavit Tvou nejsvětější Oběť, přednáším Ti slova modliteb,která jsi vnukl svým svatým, a prosím Tě z celého srdce, abys na přímluvu Matky Boží Panny Marie ovocem této modlitby naplnil jeho duši i srdce.
 Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010