Menu


Útok na člověka vedený transhumanismem je útokem na Boha.

 

Probíhá ofenzíva proti základům všech náboženství na světě - a genetickému kódu civilizací, s cílem prolomit všechny překážky na cestě liberalismu.“

 

Sergej Lavrov, Putinův ministr zahraničí, vysvětluje tuto bezprecedentní větu.

V článku publikovaném 28. června v ruském časopise Analýza mezinárodních vztahů Rusko v globálních záležitostech a vysílaném RT France, šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov podrobně analyzuje přístup a ambice západních zemí v oblasti mezinárodních vztahů, přičemž v čele jsou Spojené státy a Evropská unie.

V tomto smyslu Lavrov lituje postupné nahrazování mezinárodního práva „pravidly“ vyhlášenými Západem, což vede k politice „dvojích standardů“, která se vyvíjí podle jejich zájmů. Podle jeho názoru se tento proces projevuje jako útok nejen na mezinárodní právo, ale také na „lidskou přirozenost“.

Dodává: „Školy v různých západních zemích se snaží přesvědčit děti, že Ježíš Kristus byl bisexuální.“ Podle jeho názoru se pokusy „zdravých“ politiků chránit děti před „agresivní LGBT propagandou“ setkávají s odpornými protesty pod pokryteckou podobou „osvícené Evropy“.

Ruský ministr v této souvislosti poukazuje na „pokračující ofenzívu proti základům všech náboženství na světě“, a dokonce i proti „genetickému kódu hlavních civilizací planety“, a je přesvědčen, že USA se postavily v čelo jasného zasahování státu do záležitostí církve, a otevřeně usilují o rozdělení světové ortodoxie, jejíž hodnoty jsou vnímány jako mocná duchovní překážka jimi představované liberální koncepce neomezené shovívavosti.

Jedná se o ruský postoj tváří v tvář nedávným protestům několika členských zemí EU, které kriminalizovaly maďarský zákon, jehož cílem je zakázat propagaci homosexuality mezi nezletilými. 17 členských států, včetně Francie, Německa, Nizozemska, Itálie a Belgie, zaslalo dopis předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a generálnímu tajemníkovi OSN, Antonio Guterresovi, odsuzující „ohrožení základních práv a zejména zásady zákazu diskriminace na základě sexuální orientace“. Dne 23. června označil předseda Komise tento zákon za „ostudu“.

Lavrovova kritika se obrací proti probuzenému konformismu, výsměchu vůči Kristu a nenávisti k věřícím projevující se v pochodech gay hrdosti. Jak uvádí Strategická poznámka 51, „je paradoxní, že všichni náboženští vůdci a představitelé téměř všech vyznání zůstávají zcela potichu, pokud nejsou vystaveni univerzální propagandě. Je zřejmé, že byli kompromitováni, koupeni nebo umlčeni.

Jistá válka s náboženstvím sahá až do doby osvícenství, ovšem Lavrov zde odsuzuje novou a extrémní fázi, kterou kvalifikuje takto: „Probíhá válka proti lidskému genomu, proti veškeré etice a proti přírodě, která se v konečném důsledku podílí na ničení národů a člověka jakožto inteligentní bytosti “.

Evropská unie a USA Deep State v poslušnosti vůči miliardářům Světového ekonomického fóra mávají duhovou vlajkou a degradují lidský druh tím, že se snaží prosadit nové formy lidského plození, zabíjení devítiměsíčních plodů pro zisk a dokonce i změnu DNA. Jedná se o projekt (Grand Reset), zaměřený na definitivní a nezvratné zotročení lidského druhu, jež má být redukován na formu domáceho zvířete s jediným účelem: pracovat, konzumovat a mlčet.

Když Lavrov hovoří o útoku na lidský genetický kód, zmiňuje se o velké manipulaci s COVID-19 a velkém cirkusu, který probíhá od března 2020. "Je to součást ofenzivy hybridního boje proti lidskosti - nebo co z ní zbylo." Zatímco on-line sociální média se snaží ponížit lidské vztahy, nebo je dokonce transformovat do pavlovovských reflexů pomocí emocionální manipulace a psychické závislosti, používají se k poškození lidského genomu další farmakologické nástroje.

Je to rozhodující volba. Rusko se staví proti podvodům a pro Pravdu, pro lásku integrálního člověka proti nelidskému. Zdroj