Menu


Úterý Svatého týdne

 

Naší chloubou musí být kříž našeho Pána Ježíše Krista, v němž máme spásu, život a naše vzkříšení (Gal 6,14)

Stále zřetelněji vystupuje do popředí kříž Vykupitele, nevinného Beránka. Úklady, které strojí nepřátelé Jeremiášovi (11, 18-20), a jeho pokorná odevzdanost ho ztotožňuje s Božím Synem. Dnes vyslechneme druhou zprávu o Ježíšově umučení podle sv. Marka. V ní velmi kontrastuje zuřivost židovských předáků a klid Spasitele, jehož vykupitelskou smrt provází řada zázraků, které se pokouší vysvětlit pohanský setník, když uznává Ukřižovaného za Božího Syna.

  Modlitba za lid

Tvé mlosrdenství, Pane, ať náš očistí od veškeré skryté staroby a uschopní nás k přijetí svaté novosti.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010