Menu


Úspěšný zákrok Thai-wanu

Z privilegované zprávy Luigi Di Maio v Pekingu publikované v Itálii vyplývá, že italská katastrofa je důsledkem faktu, že Itálie následovala čínský vzor, který vychvalovala SZO. Důsledkem je 2,5 milionu postižených a 170 tis. úmrtí v 210 zemích.Stačí nahlédnou do sítě SZO, která od počátku pandemie hlásala, že není třeba omezovat cesty do Číny, protože není prokázána infekce z osoby na osobu. Tak to stojí v buletinu z 12. ledna, který minimalizoval hrozbu situace ve Wuhanu.

Tchaj-wan však varoval SZO s velkým předstihem. Když se objevilo sedm atypických případů zápalu plic, Čína tvrdila, že nejde o případy SARS, že je zatím studují.

Varování z Tchaj-wanu SZO ignorovala. Byla to velká chyba, která poškodila Japonsko a Velkou Británii.

Tchaj-wan, který se nachází jen 130 km od Číny a má 23 milionů obyvatel, registroval 425 případů se 6 úmrtími. Je to nejúspěšnější model na světě. Tchaj-wan však není zastoupen v SZO v důsledku čínských pletich. V současné době se může účasnit jen 30% jejích aktivit, jako přizvaný případ od případu. Je to nespravedlivý přístup vyvolaný Čínou, a to poškozuje zdraví na celém světě.

Kdyby SZO věnovala pozornost včasnému varováni z Tchaj-wanu, bylo možno se pandemii vyhnout. Rozhodně by nedošlo k téměř 200 tisícům úmrtí, což je katastrofa. Odpadly by také ekonomické a sociální důsledky, kterými v současnosti strádáme.

SZO by měla otevřít své srdce a své oči a dívat se na Tchaj-wan jako na své dědictví, které je užitečné pro celý svět. Tchaj-wan je jediná země, která zastavila postup viru. Aktuálně zde připadá 1 mrtvý na 4 miliony obyvatel. Protože všechny země sledují jen pokyny SZO, je zjevné, že přistupují ke Covid-19 chybně. Měla by pohlížet na Tchaj-wan jako na nezávislou zemi a přizvat ji, protože může přispět svou technologií i svými financemi. Tchaj-wan je hrdý na to, že může sdílet své zkušenosti a přispívat k úspěchu.

V čem spočívá tento úspěch?

Především svoji roli sehrála prevence. Tchaj-wan zjistil již počátkem prosince podezřelé případy a žádal informace od Číny, která dala velmi nejasnou odpověď. To vyvolalo pochybnosti, a protože Tchaj-wan zná sociálně politický systém komunistické Číny, pochopil, že se nedověděl pravdu. Jestliže vyhledávají izolované pacienty, znamená to, že v zemi existuje velká pravděpodobnost nákazy. Tchaj-wan využil své zkušenosti z období před 17 lety, kdy bojoval s případy SARS. Začal měřit teplotu dotyčných osob a přísně monitorovat jejich pohyb, zakázal lety do Číny, zvláště do Wuhanu. Mobilizoval svůj zdravotní systém a velmi včasně izoloval ty, u nichž se vyskytly syndromy.

Tchaj-wan má stoprocentní Pojištění Národního Zdraví s evidencí občanů a osobními elektronickými údaji. S použitím mobilní aplikace kontrolují veškerý pohyb postižených. Když osoba opustí střežený dům, následuje vysoká pokuta. Neuvedli celý národ do 'karantény', nýbrž pouze izolované osoby, které získávaly podporu 35€ na den a balík s potravinami na týden. Mají zde infrastrukturu aplikací pro sledování tělesné teploty a během 30 dnů uvedli pro provozu 60 zařízení na výrobu masek, kterých produkují 15 milionů kusů denně. Dokud nebude k dispozici potřebná vakcína, jsou masky závazné pro všechny občany. Itálie tuto povinnost včas nezavedla.

Důležitá je výchova k odpovědnosti, kterou musí zachovávat všichni. Mají např. mobilní aplikaci k zjištění, které lékárny mají k dispozici ochranné prostředky, a pokud nemohou vycházet, zajistí se jim dodání do domu. Vláda poskytuje každé rodině tři masky na týden a pět pro děti, ať už jsou bohatí nebo chudí. Každý dává pozor na ty ostatní. Tak dosáhli stavu nulového přírůstku případů díky společné účasti na ochraně všech.

Pramen: Marinellys Tremamunno Nuova Bussola Quotidiana