Menu


Úpadek katolicismu v Latinské Americe pokračuje


V Latinské Americe trvá odliv z římskokatolické církve k protestantismu. Ani popularita papeže s argentinským původem na tom nemůže nic změnit.

Vyplývá to z šetření výzkumného institutu Pew (Washington) v 18 zemích. Počet dotázaných osob se proti předchozímu roku zvýšil o 30 000. V Latinské Americe žije více než 425 mil. katolíků, to znamená, že k římskokatolické církvi se hlásí jen 69% dospělých. Ještě v 60. letech činil tento podíl více než 90%. Téměř ve všech zemích prožívá katolická církev úbytek členů. Buďto přestoupili k protestantům, nebo jsou bez vyznání. Takže každý čtvrtý obyvatel Nikaragui, každý pátý z Brazílie a každý sedmý z Venezuely je bývalý katolík. Asi 84% všech obyvatel Latinské Ameriky uvádí, že má katolickou výchovu, ale jen 60% z nich jsou ještě katolíci Odklon od katolicismu se odehrál během jedné generace.

Hledání vztahu k Bohu?

Jako důvod odklonu od „Říma“ uvádí většina hledání „osobního vztahu k Bohu“ (81% ). Jiný „styl Boha“ přitahuje 69%. Pro 60% je důležitý větší důraz na morálku. 59% zjistilo, že protestantská společenství jsou pohotovější v poskytování pomoci, 58% se cítí osloveno evangelickými aktivitami.

Vůči Františkovi jsou bývalí katolíci skeptičtí

Podle institutu je předčasné posuzovat vliv papeže Františka na tento odliv věřících. Více než dvě třetiny latinskoamerického obyvatelstva má o něm pozitivní mínění. Skepticky ho posuzují bývalí katolíci. Kromě Argentiny a Uruguaye ho pozitivně hodnotí sotva polovina a ještě méně očekává od něho zásadní změny v církvi.

Dvě třetiny evangelíků patří k letničním církvím

                                         

Téměř ve všech vyšetřovaných zemích navštěvují protestanti bohoslužby více než katolíci a více se modlí. Alespoň jednou za měsíc navštíví bohoslužby 83% protestantů a 62% katolíků. Protestanti více čtou Bibli.

Takřka dvě třetiny všech evangelíků patří k letničním církvím, zdůrazňují nadpřirozené dary Ducha Svatého, modlí se v cizích jazycích a věnují se uzdravování. Přírodní okultní praktiky, které zčásti přivlekli s sebou někdejší otroci z Afriky, jsou rovněž velmi rozšířené. Tyto kulty praktikuje 20% obyvatel často souběžně s příslušností k nějaké církvi.

                                                                                                     kath-net


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010