Menu


Typicky bergogliovská podvratná činnost

 

                                                  11. 5. 2017

Americký jezuita James Martin je populární svým neúnavným úsilím sbratřit oheň s vodou a řeholní život s popularizací LGBT. Při tomto jeho tažení mu nic nepřipadá jako nechutné a tím méně rouhavé. V svých Talk-Shoews si troufá tvrdit, že i v nebi má LGBT svou odbočku sestavenou ze světců gayů světic lesbiček.

                                                     

Loni v říjnu vystoupil jako řečník Homo – organizace New  Ways Ministry, kterou v 70. letech založil homosexuální kněz a lesbická řeholnice. Tato organizace ho vyznamenala za jeho veledílo Stavba mostu: Jak katolická církev a LGBT komunity mohou vytvořit vztah vzájemné úcty, soucitu a citlivosti“Jeho vystoupení uveřejnil ještě týž den jezuitský časopis America. Podle tohoto homoproroka má LGBT odbočku i v nebi, zřejmě proto, aby nikdo z tohoto rangu neskončil nedopatřením v jiném posmrtném oddělení.

Své zastánce a obdivovatele má James Martin i mezi americkými preláty. Jaký div, že právě oba ctitelé jeho homosexuálního výboje Kevin Farrell a Joseph Tobin dostali v listopadu kardinálské klobouky.

A co sám jezuitský homoapoštol? Svou smělostí okouzlil i svého spolubratra od svaté Markéty. Bergoglio hodlá využít jeho služeb a iniciativy a povolal ho mezi své poradce s pověřením vnášet svého progresivního ducha do vatikánského mediálního dikasteria. Pro jistotu jako protiváhu jmenoval současně poradcem i zástupce EWTN.

Jak si tento rafinovaný šiřitel nemravnosti a hříchu troufá předstoupit před fatimskou Královnu a její Neposkvrněné Srdce?

                                                                                   -vu-


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010