Menu


Tři biskupové trvají na věrnosti nauce a svátostné kázni

 


Vyznání nezměnitelných pravd týkajících se svátostného manželství vyhlásili 31. prosince tři biskupové:

Thomasz Peta, metropolita arcidiecéze Maria Santissima di Astana, 
 
Jan Pawel Lenga, emeritní biskup z Karagandy,
 
Athanasius Schneider, pomocný biskup v Astaně.
 

                     Tomasz Peta         ++     Athanasius Schneider       ++       Pawel Lenga
Jmenovaní biskupové prohlásili, že se cítí zavázáni ve svědomí vzhledem k aktuálně se šířícímu zmatku pokládat za nezměnitelné pravdy a stejně tak za nezměnitelnou svátostnou kázeň, týkající se nerozlučnosti manželství podle dvoutisícileté nauky a nezměnitelného učitelského úřadu církve.

Svým prohlášením se připojují tito katoličtí biskupové ke Correctio filialis de haeresibus propagatis papeži Františkovi z 24. září 2017, podepsanému 250 odborníky, a ke Slibu věrnosti autentické nauce církve rozšířené 306 hnutími pro-life a pro-family pod titulem Věrni nauce a nikoliv pastýřům, kteří se mýlí.

* * *

Mons. Tomasz Peta, arcibiskup z Astany, intervenoval 10. října 2015 na synodě o rodině a připomněl slova Pavla VI., podle kterých do Božího chrámu pronikl Satanův dým, a to

1) skrze návrh připouštět k svatému přijímání rozvedené, kteří žijí v novém civilní svazku;

2) skrze tvrzení, že soužití mimo legální sňatek může mít určité hodnoty;

3) že otevřenost vůči homosexualitě může být pokládána za něco normálního.Mons Pawel Lenga byl tajně vysvěcen na kněze v SSSR mons. Nincentasem Sladdkeviciusem a biskupské svěcení přijal z rukou Jana Pavla II. 28. května 1991.

6. srpna 1999 byl jmenován biskupem v Karagandě a 17, května 2003 přijal titul arcibiskupa. 13. února 2015 zveřejnil dopis o otevřené krizi v církvi (viz).

Mons. Athanasius Schneider se stal knězem 25. března 1990 a 2006 ho Benedikt XVI. jmenoval pomocným biskupem v Karagandě a vysvětil ho 2. června téhož roku v Římě u sv. Petra. Je jedním z promotorů Prohlášení věrnosti. 5. prosince pořádal konferenci na téma Velikost nezměnitelného křesťanského manželství.

Emmanuele Barbieri

                 Plné znění v neoficiálním překladu
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010