Menu


Tragický osud Francie

 

Mnoho katolíků si je vědomo, že 17. 6. 1689 náš Pán Ježíš Kristus zjevil svaté Markétě Marii Alacoque svou touhu po zasvěcení Francie svému Nejsvětějšímu Srdci králem Francie, Ludvíkem XIV. Králové Francie zasvěcení odkládali, aniž by uposlechli: 100 let po tomto dni, 17. 6. 1789 byl Ludvík XVI. sesazen z trůnu a po čtyřech letech popraven.

Zajímavé je, že po svržení monarchie temnými silami Francouzské revoluce, která vyvrcholila popravou tisíců katolíků a oficiálním zrušením křesťanství ve Francii, strašlivým božím trestem, který Bůh dopustil kvůli odmítnutí uctít Jeho svaté srdce francouzskými králi, se zlověstní hegemoni Francouzské revoluce vzdávají čest jinému srdci. Giampaolo Mara [Jean-Paul Marat] byl jednou z nejstrašnějších postav Francouzské revoluce: byl jedním z nejvíce protikatolických a nejdivočejších zastánců teroru, který podněcoval revoluci k násilí prostřednictvím svých novin L'ami du peuple. V jeho novinách často čteme výroky jako: "... rozdělili jazyky kněží, kteří kázali nevolnictví." V jednu chvíli během revoluce byl ubodán Carlottou Cordayovou a stal se "mučedníkem" revoluce; po jeho smrti toto následovalo:

"16. července se pro konal obrovský veřejný a rouhačský Maratův pohřeb. Mohutný průvod následoval jeho již rozkládající se tělo a zpíval místo Ó Srdce Ježíše, ó posvátné srdce Marata! ... jeho srdce bylo odstraněno a umístěno do porfyrové urny zavěšené na stropě; do konce období teroru se každé setkání kruhu Cordillery konalo pod srdcem Marata." [Guerino Carroll, Gilotina a kříž, Stamperia del Cristianesimo, SUA, strana 121]
Je nesmírně zajímavé, že krutí hegemoni Francouzské revoluce pořádali svá setkání pod srdcem Giampaolo Mara [Jean-Paul Marat], na jeho počest. Démonická symbolika a nahrazení měly být zřejmé: protože Nejsvětější Srdce Ježíše Krista bylo hegemonií Francie odmítnuto, Bůh dopustil, aby katolická Francie byla přemožena jedním z nejkrutějších hnutí, které moderní svět poznal, když zrušili katolickou víru a nahradili úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu uctíváním srdce odporného Jean-Paula Marata.


Viz 

Viz