Menu


Tradiční pouť ctitelů Tradice

Ctitelé staré latinské mše přicházejí ve výročí Summorum Pontificum každý rok do Říma na pouť, která probíhá uprostřed lhostejnosti vůči této záležitosti, ne-li přímo otevřeného odporu, nikoho menšího než papeže Františka.

Deset let poté, co Benedikt XVI. vydal zákon, který dovoluje širší používání latinské mše, zdá se, že František podniká všechno, aby věc vrátil zpět, nebo alespoň vytvořil dojem, jako by to vůbec neexistovalo.

V minulých týdnech prohlásil s „učitelskou autoritou“, že reformy 60. let, které povolily používat ve mši lidové jazyky místo latiny, jsou „nevratné“. Minulý týden dal lokálním biskupským konferencím oprávnění redigovat překlady liturgických textů do lidové řeči.

Tyto kroky podtrhují, že boj o zachování původní liturgie je v církvi velice živý a nabízí pohled na fronty, které se vytvořily mezi konzervativními katolíky a Františkem, který od svého prvního veřejného vystoupení odmítá nosit tradiční papežskou hermelínovou mocetu.

Zdá se, že tato lhostejnost je vzájemná. Na konferenci, která se konala ve čtvrtek k desátému výročí Benediktova Motu Proprio, se organizátor setkání P. Vincenzo Nuara v zahajovacím projevu o Františkovi ani jednou nezmínil.