Menu


To nejhorší a nejlepší z roku 2020

 

Nejhorší je příchod Bidena, který se pokusí učinit z potratu lidské právo, následuje Guterres, který v OSN využil mimořádnou situaci k jeho propagaci jako základní kategorie v reakci na Covid-19. Totéž učinil Evropský parlament s pomocí Gatesa a Sorose. Několik zemí, od Trumpových USA, Brazílie, Maďarska a Polska reagovalo opačným směrem.


To nejhorší a nejlepší ze světových událostí, které poznamenaly rok 2020 a ovlivní světovou budoucnost nadcházejících let. Mnoho bouří přichází a bouří jako nikdy předtím s velkou nadějí, kterou znovu praktikují ti, kteří následují Krista, tedy nikoliv z módy.

Nejhorší zprávou ze všech, kterou hlásají neomalení příznivci světového tisku, je volba Joe Bidena za 46. prezidenta Spojených států. Biden je nový model progresivního křesťana a katolíka, stereotyp, který jsme my Italové (kato-komunisté) exportovali a na který určitě nemůžeme být hrdí. Balancující věřící, pro kterého je svaté přijímání platné, ale i neplatné, podle toho, co je užitečné pro dočasné politické cíle, nechce sociální nauku církve ani katolický katechismus. Biblické učení? Odstraňte Genesis, Evangelia, Skutky apoštolů a Dopisy Petra a Pavla, Jana a Jakuba, vše ostatní lze čas od času zvážit... Nový americký prezident bude okamžitě financovat skupiny, které praktikují a propagují potraty a LGBTI ideologii v zahraničí (první efekty vidíme v Latinské Americe), Fond OSN pro obyvatelstvo, který podporuje potraty v rozvojových zemích. Bude se snažit učinit potrat lidským právem a vyloučit katolické a jiné pro-life organizace z mezinárodních programů pomoci pro odmítnutí potratu.

Těsně po Bidenovi je tu generální tajemník OSN Antonio Guterres, který v reakci na Covid učinil z potratu „základní“ právo. S Guterresem systém OSN využil nejnovější globální krize k oportunistické podpoře potratů a učinil ze „sexuálního a reprodukčního zdraví“ základní kategorii. Bezprostředně po Guterresovi nemohou chybět členské státy OSN, které do mandátu UNFPA přidaly otázky týkající se humanitárních potratů a LGBT osob. Výkonná rada Populačního fondu OSN schválila změnu strategie, která agentuře umožní podporovat potrat jako humanitární právo. Je tu také „Deklarace summitu v Nairobi“, málo navštěvovaného a ještě méně reprezentativního setkání, jehož výsledky byly z kolonialistického hlediska štědře propagovány západními vládami.

Nemůžeme zapomenout na škody způsobené papežovým znepokojivým rozhovorem z loňského října o homosexuálních párech (a na řadu vyjasnění, která škody zvýšila), které mají a budou mít celosvětový dopad v příštích několika letech.

Evropa může zaujímat další pozice na seznamu pouze v případě nejhorších přijatých rozhodnutí a sledovaných ideálů. Na jedné straně je to rozhodnutí Evropského parlamentu o podpoře lidského práva na potrat, přičemž drtivá většina členů parlamentu, všichni zvolení politici z celého evropského kontinentu, podporují potrat a eugenický potrat jako absolutní lidské právo. Znovu to zopakovali loni 4. prosince, když bylo odhlasováno usnesení proti Polsku a rozhodnutí Ústavního soudu této země o zákazu eugenických potratů. Prakticky nikdo nehlasoval proti, jen málokdo mezi konzervativci, ještě méně bylo i těch, kteří se zdrželi hlasování. Evropská komise a komisař pro evropská lidská práva uzavírají žebříček nejhorších faktů v mezinárodní politice: antidiskriminační směrnice (nebo pro LGBTI) s neustálým napomínáním a vyhrožováním Maďarsku a Polsku za obranu křesťanské kultury a identity; postrádá se rozhodnutí o obnovení zástupce pro náboženskou svobodu (trvá to už 12 měsíců), neustálý pokrok v prosazování bohyně „Matky Země“ (environmentální ideologie) pro všechny občany a země (v dokonalé harmonii s agenturami OSN).

Přízrak mocných lobby globálních filantropů se vznáší nad všemi těmito necivilizovanými rozhodnutími a inovacemi, od Gatesa po Sorose; neo-globalizace připravující se na rok 2021 se vyznačuje velkým „novým rozsahem“, který ruší všechny záblesky křesťanské kultury a antropologie z celého světa.

Tváří v tvář těmto dramatickým událostem, jejichž následky v příštích letech budeme muset snášet, je třeba také zaznamenat velmi pozitivní události a rozhodnutí, především Ženevskou deklaraci (konsensuální deklaraci) z loňského října. Bezprecedentní je spolupráce mezi členy OSN na podporu života a přirozené rodiny. Text sponzorovaný Spojenými státy, Brazílií, Egyptem, Maďarskem, Indonésií a Ugandou znovu potvrzuje normy mezinárodního práva týkajícího se rodiny, ochrany života a ochrany mateřství a odmítá mezinárodní právo na potrat a zahrnutí potratů do mezinárodní politiky. Text je obsažen v oficiálním zápisu z prosincového Valného shromáždění, aby bylo možné oficiálně dokumentovat pro-life a pro-rodinné postavení 34 zemí, které toto prohlášení podepsaly.

Iniciativa prosazovaná ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem je přímým důsledkem další mimořádné iniciativy na zřízení Komise a vypracování První zprávy o nezcizitelných právech, kterou by se USA měly řídit.


Také z USA přicházejí mimo jiné další dobré zprávy: vedení USAID (US Development and Health Aid Agency) zpochybnilo a postavilo se proti pro-potratové politice OSN a formálními gesty v květnu a říjnu minulého roku protestovalo proti Guterresovi, že umožnil agenturám a odborníkům OSN podporovat potraty a využití pandemie COVID-19 k tomu cíli.
Trump a jeho rozhodnutí pro lidský život nenarozeného dítěte a proti jakémukoli potratu byly zásadní (Biden je rychle zcela zvrátí) i v uplynulém roce.

Trump zahájil svou pro-life zahraniční politiku v roce 2017 obnovením a rozšířením „Mexico City“, což je globální politika zdravotní péče na ochranu života, která brání organizacím praktikujícím a propagujícím potraty získání finančních prostředků od amerických daňových poplatníků; stejné závazky rozšířil Trump na zahraniční poskytovatele služeb a příjemce peněz z USA.

Dva další významní představitelé Trumpovy administrativy, velvyslanec OSN Kelly Craft (New York) a Andrew Bremberg (Ženeva), vystupovali za odmítnutí návrhů rezolucí zahrnujících potraty a ideologii LGTB. Oprávněně do této dobré zprávy započítejme důležitou mobilizaci statisíců křesťanů a katolíků, mezi nimi i vynikající příklady biskupů v mnoha evropských zemích i ve Spojených státech, kteří bojovali s hrdostí, odvahou a důstojností za osvobození pro slavení Eucharistie z totalitních nařízení a donucení některých vlád a na obranu lidské důstojnosti, přirozené rodiny a manželství. Lidé, kteří v každé části světa bránili a budou bránit rozum a jeho příslušnost ke Kristu a církvi.
Prudký odpor laiků v Argentině a v dalších latinskoamerických zemích, stejně jako u španělského, francouzského a italského lidu na obranu svobody vzdělávání, náboženského vyznání a projevu proti represivním zásahům totalitních vlád a lobby, pokračuje nadále i v tomto roce 2021. Neztrácí ani minutu
.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010