Menu


Tisíce naléhavých hlasů

                                         29.9. 2017

Počet vědců a teologů, kněží, signatářů Correctio filialis se ze vstupních čtyřiceti rozrostl na čtyřnásobek (156). Iniciativa Life Site News dosáhla včera stavu 5025 a podpora věřících 10 624. Stojí za připomínku že dřívější petice Synovská prosba papeži shromáždila sta tisíce suplikantů. Je to iniciativa na podporu dubií čtyř kardinálů. Jedinou reakcí na všechny tyto hlasy je Bergogliovo zarputilé mlčení.

Je stále jasnější, že se nejedná o nějaké folklórní iniciativy, jak by ráda udávala propaganda hyperpapistů. Amoris laetitia se tak představuje jako rozbuška maximálního zmatku. Státnímu sekretáři Parolinovi byla položena otázka ohledně Correctio filialis. Papežovo pravé rameno prohlásilo: „Je důležité vést dialog také uvnitř církve!“ Kardinál Müller v National Catholic Register doporučil, aby místo polemik a polarizace nastoupil dialog a vzájemná důvěra. Skupina kardinálů jmenovaných papežem nechť zahájí teologický dialog o sporných místech AL s autory dubií.

René Henry Gracida, signatář, biskup ve věku 94 let, vysvětlil důvody, proč se k akci připojil: „Někteří přátelé se mě ptali na důvod, proč jsem podpořil Correctio filialis. Upřímně řečeno, překvapujeme mě, že někdo může klást takovou otázku. Přece odpověď je zcela prostá a doufám evidentní: Miluji církev. Miluji církev jakožto mystické tělo Kristovo. Miluji církev jakožto společenství věřících mladých i starých, liberálních i konzervativních. Nelíbí se mi, když vidím, že kvůli krizi, která postihla církev, tyto osoby trpí, tak jako trpím já. Correctio filialis je napsaná tak krásně, tak dobře, tak ohleduplně, tak důkladně, tak podrobně, že mnoho mých spolubratří biskupů by bylo šťastných, kdyby ji podepsali. Myslel jsem, že můj podpis by jim mohl dodat odvahy, aby projevili svůj názor, ale mnozí z nich jsou ustrašení a bojí se postihu ze strany Říma.“

Don Andrew Pinsent (51 let) z Brightonu, ředitel pro oblast výzkumu v Centro Iam Ramsey di Oxford výzkumného centra vědy a náboženství, je kněz, teolog a filozof, který má také doktorát z fyziky. Prohlásil, že poslední synoda byla směšným způsobem zmanipulována, a připomíná, že žádosti papeži, aby zjednal jasno, zůstaly bez ohlasu. Jak nejnověji poznamenal prof. Josef Seifert, ještě než byl postižen pro své postoje, stojíme tváří v tvář úplnému zhroucení morální nauky katolické církve. Chtěl bych připojit, že nastolené kontradikce odporují samotnému smyslu a poslání církve a jsou pro ni katastrofální. Od chvíle, kdy jsem zasvětil svůj život výlučně spáse duší, mám povinnost připojit své jméno k této korekci.

Stillum curiae

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010