Menu


Tajná jednání osvícenců

V pondělí  Svatodušní se asi 50 osob, mezi nimi kardinálové a vysoce postavení preláti, sešlo tajně na papežské univerzitě Gregoriana za zavřenými dveřmi. Tématem setkání byla říjnová synoda. Pozván byl jen jediný novinář, Marco Ansaldo z papeži blízkého listu La Repubblica. Účast „spřáteleného tisku“ měla vytvořit správný závoj nad celou událostí. Ansaldo se musel zavázat, že za žádných okolností neprozradí vlastní obsah setkání.

Toto progresivní křídlo si vzalo za cíl demolovat katolickou nauku o manželství a mravnosti. Hlavní téma je uznání rozvodu a homosexuality. Katolická agentura Riposte Catholique obvinila tyto osobnosti z vnitrocírkevního „zednářství“. Biskupové, kteří se o jednání dověděli až z médií, označili tuto akci za „okultní manévry“.

Marx,  Pontier: německo-francouzská klika rebelů

Jména účastníků jsou ostatně známá: kardinál Reinhard Marx, předseda NBK a evropský zástupce v papežově devítce. Marxe doprovázel jezuita Hans Langendörfer. Další vedoucí činitel je arcibiskup Georges Pontier z Marseille, předseda FBK. Dále zde byli zástupce ze Švýcarska, biskupové z Drážďan a Le Havre Heiner Koch a Jean-Luc Brunin, a předseda společenství San Egidio Marco Impagliazzo.

Že se na setkání bude jednat o málo korektních záležitostech, vyplývá již z pozvání datovaného 27. dubna. V záhlaví jsou oficiální loga německé, francouzské a švýcarské biskupské konference, i když převážná většina biskupů z těchto oblastí o setkání vůbec nevěděla. Touto pozvánkou měl být předstírán oficiální charakter akce.

Žádná z těchto tří BK neučinila usnesení o takové akci a nepověřila své předsedy k účasti. Jednání osvícených se soustředilo pouze na malou skupinu spiklenců. Každý pozvaný byl pečlivě vybrán. Nikde nebylo o tomto setkání zmínky, ani na stránkách biskupských konferencí, ani na stránkách univerzity. 

                                               

Ke skupině osvícenců patří tři nejprogresivnější teologové: Eberhard Schockenhoff, Eva Maria Faberová, zatím rektorka vysoké školy teologické v Churu, a jezuita Alain Thomasset, profesor na jezuitské škole v Paříži.

Thomasset je přesvědčen, že křesťanské svědomí má právo být v rozporu s učitelským úřadem církve jakožto „odpovědný disent“, který není ve skutečnosti nic jiného než hereze.

Faberová energicky odmítá nauku o nerozlučnosti katolického manželství, které je pro ni příliš přísná.

Schockehoff zastává přirozené právo volné morálky na základě úsudku svědomí a životní zkušenosti věřících. Je to dodavatel teoretických hesel široké pastorační praxe. Církev se má konečně vzdát „nemožného snu o ideálu“ a uznat civilní manželství, aby znovuoddaní rozvedení nebyli vylučováni ze společnosti.

Na tajném sezení bylo zastoupeno vše, co odporuje Písmu, učitelskému úřadu a tradici.

Silné příznaky otevřenosti směrem k homosexuálům

Schockehoff již dříve zastával názor, že homosexuálové zasluhují „podporu a pozitivní odpověď církve“. Vyzval biskupské konference, aby v této otázce přerušily kontakty s Vatikánem a vykročily v roli průkopníků na cestu reforem.

Ansaldo citoval v La Repubblica jednoho na schůzce přítomného „německého kněze“, podle jehož přesvědčení musí být i pro církev závazná homo-partnerství, i když ne jako manželství. Je to předehra, aby byly záměry urychleny.

500 let po Lutherovi „pracuje“ Marx na novém schizmatu

Ve složení toho osvíceného kruhu připadá hlavní váha německé a francouzské oblasti a jezuitům, kteří mají v Německu převahu. Přesně 500 let po Lutherovi stojí opět němečtí církevní představitelé v přední linii a pracují ve zcela zednářském stylu na novém rozkolu.

 

Dnes můžeme přiložit seznam hlavních účastníků:

BISKUPOVÉ
 
Kardinal Reinhard Marx, Arcibiskup v München-Freising, předseda NBK
Arcibiskup Georges Pontier, Arcibiskup v Marseille, předseda FBK
Biskup Markus Büchel, Biskup, St. Gallen, předseda ŠvBK
Biskup Franz-Josef Bode, Osnabrück, Německo
Biskup Heiner Koch, Dresden-Meißen, Německo
Biskup Felix Gmür,Basel, Švýcarsko
Biskup Jean-Marie Lovey, Sitten, Švýcarsko
Biskup Bruno Ann-Marie Feillet, Reims, Francie
Biskup Jean-Luc Brunin, Le Havre, Francie
 
PROFESOŘI A KNĚŽÍ
 
Pater Hans Langendörfer SJ, gen. sekretář NBK (Německo)
Pater Hans Zollner SJ, profesor psychologie, vicerektor (Německo)
Pater Achim Buckenmaier, KIG, profesor dogmatiky, Akademie pro teologii Božího lidu, Papežská univerzita v Lateráně, Řím, poradce Papežské rady pro novou evangelizaci (Německo)
Pater Andreas R. Batlogg SJ, profesor filosofie a Teologie, šéfredaktor „Stimmen der Zeit“, (Rakousko)
Pater Alain Thomasset SJ, profesor morální teologie, Centre Sèvres, (Francie)
Pater Humberto Miguel Yañez SJ, profesor, Papežská Universita Gregoriana v Římě (Argentina)
Eberhard Schockenhoff, profesor morální teologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburgv Breisgau, (Německo)
Philippe Bordeyne, profesor der Theologie, Institut Catholique de Paris, (Francie)
François Xavier Amherdt, morální teolog Universität Freiburg v Üchtland (Švýcarsko)
Prof. Thomas Söding, profesor novozákonní exegese, Ruhr-Universität Bochum (Německo)
Prof. Werner G. Jeanrond, Theologe, Master of St Benet’s Hall, Oxford in England (Německo)
Prof. Erwin Dirscherl, dogmatik, Universität von Regensburg (Německo)
Prof. Monique Baujard, ředitel Service National Famille et Société FBK Francie
Prof. Eva Maria Faber, prof. teologie, rektor Theologische Hochschule Chur Švýcarsko
Prof. Thierry Collaud, teolog Universita Freiburg im Üchtland (Švýcarsko)
Prof. Francine Charoy, morální teologie, Institut Catholique de Paris (Francie)
Prof. Anne-Marie Pelletier, Starozákonní exegese, Institut Européen des Sciences des Religions IESR, Paris (Francie)
Msgr. Markus Graulich SDB, Prelát-Auditor, Sacra Rota Romana, Papežská rada pro texty zákonů (Německo)
Marco Impagliazzo, Společenství Sant‘Egidio (Italie)
 
MÉDIA:
 
Bernd Hagenkord SJ, ředitel německé sekce Radio Vatikan (Německo)
Simon Hehli, Neue Zürcher Zeitung (Švýcarsko)
Tilmann Kleinjung, ARD (Německo)
Michael Bewerunge, ZDF (Německo)
Jörg Bremer, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Německo)
Frédéric Mounier, La Croix (Francie)
Antoine-Marie Izoard, I-Media (Francie)
Marco Ansaldo, La Repubblica (Itálie)
 

Katholisches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010