Menu


Světová populace duchovně upadá

 

Průměrné IQ světové populace, které od poválečného období až do konce 90. let 20. století neustále rostlo, v posledních dvou desetiletích klesá...

Jedná se o obrácený Flynnův efekt.

Zdá se, že úroveň inteligence měřená testy ve vyspělejších zemích klesá.

Tento jev může mít mnoho příčin. Jednou z nich může být ochuzení jazyka.

Několik studií ukázalo, že lexikální znalosti se snížily a jazyk se ochudil: nejde jen o redukci používané slovní zásoby, ale také o jazykové jemnosti, které nám umožňují propracovat a formulovat složité myšlenky. Postupné mizení časů (subjunktiv, imperfektum, složené tvary budoucnosti, příčestí minulé) vede k tomu, že myšlení je téměř vždy v přítomném čase, omezeném na současný okamžik: neschopné časových projekcí.

Zjednodušení výuky, vymizení velkých písmen a interpunkce jsou příklady "smrtelných ran" pro přesnost a rozmanitost vyjadřování. Méně slov a méně časovaných sloves znamená menší schopnost vyjádřit emoce a menší možnost zpracovat myšlenku. Studie ukázaly, že část násilí ve veřejné i soukromé sféře pramení přímo z neschopnosti popsat své emoce slovy.

Bez slov, která slouží k vytvoření argumentu, je komplexní myšlení nemožné. Čím chudší je jazyk, tím více se vytrácí myšlenka. Historie je plná příkladů a mnoho knih (Georges Orwell - "1984"; Ray Bradbury - "Fahrenheit 451") vypráví o tom, jak všechny totalitní režimy vždy bránily myšlení tím, že snižovaly počet a význam slov.

Pokud neexistují žádné myšlenky, neexistují ani kritické myšlenky. A není myšlenky beze slov.

Jak lze vytvořit hypoteticko-deduktivní myšlenku bez kondicionálu? Jak je možné uvažovat o budoucnosti bez budoucí konjugace? Jak je možné zachytit časovost, posloupnost prvků v čase, ať už minulém nebo budoucím, a jejich relativní trvání, bez jazyka, který rozlišuje mezi tím, co mohlo být, co bylo, co je, co by mohlo být a co bude poté, co se to, co se mohlo stát, skutečně stalo?

Vážení rodiče a učitelé: přimějme naše děti, naše studenty, aby mluvili, četli a psali. Učme a procvičujme jazyk v jeho nejrůznějších podobách. I když to vypadá složitě. Zejména pokud je to složité.

Protože v tomto úsilí spočívá svoboda.

Ti, kdo tvrdí, že je třeba zjednodušit pravopis, upravit jazyk pro jeho "vady", zrušit rody, časy, nuance, vše, co vytváří složitost, jsou skutečnými strůjci ochuzení lidské mysli.

Není svobody bez nutnosti.

Není krásy bez myšlenky na krásu.

Nuova Bussola Quotidiana