Menu


Svatý Jan Damascénský

 Učitel církve, bojovník proti obrazoborcům

                        

Neklaním se hmotě, ale Stvořiteli hmoty, který se stal hmotou pro mne a přebýval ve hmotě, aby zajistil moji spásu skrze hmotu. Nepřestanu proto uctívat hmotu, skrze kterou se mi dostalo spásy.

Ale rozhodně se jí neklaním jako Bohu! Jak by mohlo být Bohem to, co přijalo existenci, když ještě nebylo ničím? (…) Já uctívám a vážím si veškeré hmoty, která mi zajistila spásu, tím že byla plná energie a svatých milostí. Není snad hmota dřeva kříže třikrát blažená? (…) A inkoust a kniha svatých evangelií nejsou snad hmotou? Spásný oltář, který rozdává život, není snad hmota? (…) A přede vším ostatním, nejsou snad hmotou tělo a krev mého Pána? Buďto musím potlačit posvátných charakter všeho toho, nebo musím připustit církevní tradici, aby uctívala Boží obrazy a obrazy Božích přátel, kteří jsou posvěcení jménem, které nosí, a z toho důvodu jsou příbytkem milosti Ducha Svatého.

Neurážejte proto hmotu: není zavrženíhodná, protože nic z toho, co Bůh stvořil, není zavrženíhodné.

 

Modlitba církve

Všemohoucí věčný Bože, jnenž jsi k ochraně uctívání svatých obrazů obdařil sv. Jana nebeskou naukou a obdihuhodnou silou ducha, uděl nám pro jeho přímluvu a příklad, abychom následovali ctnosti těch, které uctíváme, a pocítili jejich ochranu .


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010