Menu


Svatokrádežné zneuctění eucharistie

  

                                                    Zneuctěná hostie

(Paříž) Muž přijal při nedělní mši svaté přijímání, rozlámal je a hodil na zem. Ke svatokrádeži došlo 17. ledna v Paříži. Příkladná reakce kněze a to, co není řečeno.

K vážnému incidentu došlo ve farním kostele Saint-Esprit ve 12. obvodu. Kostel Ducha svatého, postavený v letech 1928-1935, je nazýván "pařížskou Byzancí", protože je postaven podle vzoru slavné Hagie Sofie v Konstantinopoli, dnešním Istanbulu. Zvenčí není nic z toho vidět, protože kostel je začleněn do řady domů.

Farní kostel Saint-Esprit, "pařížská Byzanc".

Když farní vikář Simon Fornier de Violet, nejmladší ze čtyř kněží, kteří ve farnosti působí, rozdával tu neděli při mši svaté v 11 hodin svaté přijímání, přišel také jeden muž, aby přijal Kristovo tělo na rkuí. Místo toho, aby si ji vložil do úst, zvedl ji před obličej, demonstrativně ji rozdrtil a nechal ji spadnout na zem.

Jak později potvrdil kněz, muž rozdrtil konsekrovanou hostii v ruce. Když s popadl muže za bundu, muž odpověděl: "Pro Nadiu" a zmizel v davu. "Takže ten čin byl naplánovaný. Bylo to promyšlené," řekl kněz pro Aleteiu.

Mladý kněz pak požádal ostatní věřící, aby ustoupili a drželi se stranou. Poté sebral ze země rozlámané Kristovo tělo.

"Zneuctění Kristova těla je mnohem závažnější než znesvěcení sochy nebo krádež církevního majetku. Je to to nejzávažnější, čeho se lze liturgicky a svátostně dopustit," řekl kněz.

Rok 2022 začal ve Francii několika znesvěceními kostelů. Père Fornier de Violet hovoří o "útočné vlně ďábla". V historii se takové vlny opakovaně vyskytovaly, řekl. Zdá se, že kněz je přesvědčen, že taková vlna hnutí dnes probíhá:

"Mocnosti zla se rozpoutávají, je to způsob, jak vyzkoušet církev, aby důvěřovala Bohu a nezapomínala, že ďábel byl poražen Kristem. Tento muž, který rozdrtil hostii, byl pod vlivem ďábla."

Na konci mše vysvětlil Père Fornier de Violet věřícím shromážděným v kostele, co se stalo. Udělal to pro ty, kteří tuto událost neviděli na vlastní oči, ale také pro děti, které se připravovaly na první svaté přijímání a mohly vše pozorně sledovat v prvních lavicích, ale možná to nepochopily.

Při odchodu pak s sebou nesl vyzvednuté Kristovo tělo:

"Procházíme Božím lidem s rozbitým tělem Páně. Je v tom něco prorockého a dramatického."

V sakristii otec Arnaud Duban rozpustil rozdrobené přijímání ve vodě. Po určené modlitbě "smícháme tuto vodu se zemí".

19. ledna se konala zádušní mše svatá. Toho bylo také využito, "aby věřící a děti správně pochopili svatost Kristova těla".

"Zlu je třeba čelit tváří v tvář. Věci se musí nazývat pravými jmény," řekl Père Fornier de Violet.

"Tragédie, ke které došlo," řekl kněz, "by nám také měla pomoci více ctít a respektovat Tělo Kristovo."

Co však mladý vikář neprozradil, je třeba jmenovat i spoluodpovědné osoby, a to biskupy. V roce 1969 zavedli ve Francii vedle přijímání do ústtaké přijímání na ruku, a to formou dispensu. Pavel VI. umožnil takovou dispens vinstrukci Memoriale Domini Kongregace pro bohoslužbu v květnu téhož roku. Francouzská biskupská konference, včetně pařížského arcibiskupa, pod záminkou údajné pandemie nařídila diecézím kategoricky přijímání na ruku, ačkoli k tomu nemá právo ani pravomoc.

Kostel Ducha svatého v Paříži je postaven podle vzoru slavné Hagie Sofie v Konstantinopoli.

Text: Giuseppe Nardi