Menu


Svatá Maria Magdalena, kajícnice, podle liturgie

 
 
                                                
 
Římské martyrologium o ní říká: Svaté Marie Magdalény, ze které Pán vyhnal sedm zlých duchů a která si zasloužila být první, kdo ho spatřil po jeho zmrtvýchvstání.
 
Z homilie sv. Řehoře Velkého Římský breviář uvádí:
 
Maria Magdalena, která byla ve městě hříšnice, protože milovala pravdu, smyla skvrny hříchů slzami: a hlas Pravdy se naplnil, když řekl: Odpouští se jí mnoho hříchů, protože milovala mnoho. Ta, která nejdříve zůstávala chladná, dokud hřešila, poté co začala milovat, silně zahořela.
 
Neodešla od Pánova hrobu, i když odešli i jeho učedníci. Usilovně hledala toho, kterého nenašla, plakala při tom hledání, domnívala se, že ho odnesli, a vroucně po něm toužila. A tak se stalo, že ho tehdy ona jediná uviděla, protože tam zůstala a dále hledala. Vždyť úspěch dobrého díla závisí na vytrvalosti.
                                                                           ( Hom. 25)

                  Ježíšova slova o Marii Magdaleně viz čtvrtá z Ježíšových vnitřních  bolestí  
 
                              Viz také:
 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010