Menu


Sunt certi denique fines

 

Kardinál Walter Brandmüller, jeden z autorů dubií, 28. října v obšírném interview pro deník Frankfurter Algemeiene Zeitung mimo jiné opakoval, že v žádném případě není možno měnit nauku o manželství, kterou stanovil sám Ježíš Kristus v jejím svátostném a nezrušitelném charakteru.

»Je třeba zcela jasně zdůraznit: Prohlašovat, že je možno uzavřít nový vztah, zatímco   legitimní partner z prvního je naživu, znamená být exkomunikován, protože to představuje hlásání bludné nauky. Kdokoliv si myslí, že může protiřečit nauce vyhlášené na všeobecném koncilu (Tridentský koncil) je skutečně hříšník. Přesně řečeno, hlásá herezi, a to znamená vyloučení z církve, protože opustil základy obecné víry.«

»Může být dnes dobré to, co včera bylo hříšné? Objevují se dokonce otázky, zda skutečně existují skutky, které podle trvalé nauky církve jsou vždy a za všech okolností nepřípustné, jako např. vražda nevinné osoby nebo cizoložství. Je možné takto postupovat? Kam to povede? «

S tím souvisí i zpráva z jiného zdroje. Protestantský teolog a sekretář Světové evangelické aliance profesor Thomas Schirrmacher, přítel papeže Františka, prohlásil v deníku Die Zeit, že existuje velká skupina katolíků, kteří odmítají všechny papežovy reformy. Velmi silné hlasy vyslovují pochybnost, zda je František ještě papežem. I protestantovi už nepřipadá jako katolík. Vatikán se tváří, jakoby to byla jen malá menšina, ale tento odpor už není věcí jen menšiny....

 

Chiesa e postconcilio


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010