Menu


Stručný komentářř

 

Stručný komentář:

 
Na konci dnešní (nedělní mše sv. - 8/10/2017) jsme vyslechli výzvu České biskupské konference k volbám:

obecné, amorfně rozplizlé a ukolébávající rady ČBK, abychom volili "s rozvahou" ty strany, které "dlouhodobě" podporují tradiční křesťanské hodnoty.., a nepodléhali "populistickým receptům na rychlá řešení"...

 

Nikdo z posluchačů v té chvíli nemohl nemít pocit, že ČBK cudně (či spíše nestoudně) ukazuje na KDU-ČSL a pokouší se "podprahově" implantovat do našeho podvědomí radu nevolit SPD Tomia Okamury - jedinou stranu, která ve svém programu JASNĚ + TRANSPARENTNĚ + JEDNOZNAČNĚ definuje národní a státní zájmy naší vlasti = záchranu židovsko-křesťanských kořenů civilizační identity Evropy před valící se (auto)genocidní "tsunami" islamizace našeho kontinentu.

 

Ta s sebou nezadržitelně nese teroristické masakry, rabování, znásilňování, nemoci, zotročení původního obyvatelstva a vyhubení křesťanství podle stejného vzorce, který byl v historii tolikrát nelítostně použit v původně křesťanských arabských zemích Středního východu, severní Afriky, v oblastech východní Asie a dnes již i v Evropě - nejen v Kosovu či Albánii, ale s rostoucí dynamikou i v tzv. NON-GO zónách Anglie, Švédska, Belgie, Holandska,.. K nim přibývají těžce zkoušené oblasti  Itálie, Německa,..

 

Od r. 622 po Kr. islám vyvraždil cca 270 mil lidí - káfirů (nemuslimů): 60 mil křesťanů, 10 mil budhistů, 80 mil hinduistů a 120 mil Afričanů.

 

(zdroj: profesionální analytik islámu dr. Salman Hasan, bývalý muslim, který se po svém zázračném uzdravení z rakoviny /lékařské prognózy - 3 měsíce života/ stal křesťanem; v 10/2015 přednesl vynikající projev v Senátu Parlamentu ČR; zabývá se studiem islámu cca 50 let; osobně jej znám a garantuji pravdivost této informace).

 

Proti krvavé genocidní válce, kterou proti nám rozpoutali radikální muslimové v r. 622 (tj. ti, kteří DŮSLEDNĚ PRAKTIKUJÍ nařízení Koránu - mj. súru (kap.)  9, ayat " (verš) 5:"VRAŽDĚTĚ NEVĚŘÍCÍ, KDEKOLI JE NAJDETE"), a kterou s přestávkami a různými prostředky vedou neustále, se jednoznačně a nekompromisně postavil i náš Otec vlasti Karel IV.:

 

"Kdokoli se může usadit na půdě nejkřesťanštějšího království českého, splní-li 3 podmínky:

 

1/ přijme naší víru (dnes sekulární charakter státu)

2/ bude respektovat královská nařízení

3/ bude se živit poctivou prací."

 

Tuto jedinou sebezáchovnou strategii aplikovala z arabských a severoafrických zemí pouze Etiopie, jež si díky ní dodnes uchovala většinu křesťanského obyvatelstva (cca 67 %), zatímco v ostatních státech čítají křesťanské enklávy (po genocidě křesťanů !) řádově jednotky % !! (Zvláště výmluvným příkladem je vraždění křesťanů - kromě Iráku a Sýrie v posledních letech -  v levicově "tolerantním" Libanonu poloviny 70. let, kde muslimové vraždili i ty liberální křesťany, kteří demonstrovali za rovná práva svých muslimských sp oluobčanů... když se tito křesťané s úžasem ptali na důvod svého zabíjení, dostalo se jim odpovědi: "Nezasloužíte si nic jiného než smrt" - sic!!).

 

***

 

Nutnost zachování dědictví otců v naší vlasti i v Evropě moudře a důrazně akcentoval primas český arcibiskup pražský kard. Dominik DUKA při celonárodní pouti v Koclířově v sobotu 7/10/2017, když na svátek Panny Marie Růžencové zasvětil každého obyvatele českých, moravských a slezských zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - před její vzácnou sochou k tomu účelu přivezenou z portugalské Fatimy.

 

(Tento historický počin byl slavnostně vykonán ve výroční den vítězství (1571) flotily Svaté sicilské ligy v námořní bitvě u Lepanta proti přesile mohamedánského loďstva Otomanů  - záchrana jižní Evropy před zotročující dominancí islámu).

 

Ve stejném duchu se na politické mapě naší společné vlasti - České republiky - vyprofilovala v průběhu posledních let stabilní pozice českých vlastenců, kteří usilují o důslednou záchranu "DĚDICTVÍ OTCŮ" pro generace našich děti a jejich potomků. Nejvýznamnějším politickým subjektem, představitelem těchto národo-spásných a státo-tvorných sil je STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE (SPD) Tomia Okamury.

 

Po rozhovorech s účastníky poutní slavnosti jsem získal nejen převažující - díky Bohu - sympatický a povzbuzující dojem, že nám křesťanům opravdu záleží na osudu naší společné vlasti, ale také - Bohu žel - velmi smutnou (až děsivou) zkušenost s několika ne-dámami, které ostentativně demonstrovaly totální nezájem a odmítání o volebních preferencích vůbec mluvit, skepticky tvrdíce, že:

 

a/ všichni politici jsou stejní - slibují, podvádějí a "hrabou-kradou"..

b/ my nic nezměníme..

c/ se mám dobře, když se člověk snaží, tak mu nic nechybí..

d/ na budoucích generacích mi nezáleží, protože děti nemám...

 

Toto je alarmující katastrofální výpověď totálního do sebe zahleděného EGOISMU typu"Po nás potopa", a nikoli  tvůrčího KŘESŤANSKÉHO OPTIMISMU, po kterém tolik volal milovaný primas český kardinál František Tomášek v dobách komunistické diktatury, a k němuž neohroženě vyzýval svatý papež Jan Pavel II.: "NEBOJTE SE JICH !"

 

Stejně srdnatě burcovali i velcí kazatelé v historických bitvách proti satanskému islámu San Giovanni Capistrano při obraně Bělehradu (1456), blahoslavený Marco di Avviano (Vídeň 1683). Kdyby tehdy bývali křesťané vedli tak vlastizrádné a poraženecky zbabělé řeči, pak bychom dnes všichni nosili turbany a hidžáby, a o pravém živém Trojjediném Bohu, našem Pánu Ježíši Kristu, bychom neměli ani potuchy.. Anebo - mnohem spíše - bychom se byli ani nenarodili..

 

A proto, přátelé, povstaňme do neohroženého duchovního boje za Vítězství BOŽÍ PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI A LÁSKY proti každé vlažnosti a skepsi, pro záchranu DĚDICTVÍ OTCŮ příštím generacím našeho - Bohu a Panně Marii milého - národa !!

 

Jestli snad má někdo z křesťanů pochybnosti vzhledem k formálně sekulárnímu charakteru SPD (Tomio Okamura není praktikující křesťan), vzpomeňme na slova Pána Ježíše:"Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zabezpečil by dům proti němu.."

 

Společný dům naší vlasti je smrtelně ohrožen, a tradiční strany (včetně formálně křesťanské KDU-ČSL) vytvářejí dojem, že máme vše pod kontrolou.. Vždyť podle "loutkového" premiéra Sobotky je u nás jen 12 - slovy dvanáct - imigrantů... Každý obyvatel Prahy či jiných měst s otevřenýma očima napočítá na frekventovaných místech (Václavské či Karlovo náměstí, metro, Žižkov, ...) desítky a stovky arabských či afrických jedinců, včetně tureckých restaurací, bister, kebabů, večerek, halal obchodů, ...

 

Nemáme pod kontrolu vůbec NIC, protože tzv. migrace v žádném případě není spontánním jevem, ale pečlivě řízeným procesem AUTOGENOCIDY současných obyvatel Evropy, jež má být dána v plen muslimským arabským a africkým vetřelcům.

 

Jedním z důkazů je zednářský Kalergiho plán míšení ras (Richard Coudenhove Kalergi 1894 - 1972, inteligentní rakousko-japonský šílenec, zednář a sebevrah s čsl. pasem- "Mým cílem je vytvořit nový evropský lid, novou negroidní euroasijskou rasu" -  nízké inteligence a morálky, snadno ovladatelnou - viz manuál "Praktischer Idealismus", 1925).

 

Ve světle Ježíšova varování proto spojme nyní své síly jako nezlomné Svatoplukovy pruty a zachraňme NÁŠ SPOLEČNÝ DŮM. Až bude nebezpečí zažehnáno, PAK diskutujme o jeho vnitřním rozdělení, zařízení a vybavení..

 

Neboť tříštit v této kritické chvíli svou obranyschopnost kvůli sekundárním partikulárním zájmům, vlastním ješitným ambicím či hnidopyšství znamená otevřít brány "Tróji" - našich měst, obcí a sídel - nepříteli DOKOŘÁN.

 

A to by bylo skutečně sebevražedné šílenství - zvláště ve světle dnešního rozhodnutí vítězné německé koalice CDU-CSU přijmout do Německa 200.000 vetřelců / rok (metropole jižních Čech Č. Budějovice má 91.000 obyvatel..). Navíc mají být do Evropy "stěhováni" leteckým mostem z Čadu - podle mezinárodních statistik oblast s nejhorší, nejagresivněší kvalitou světové populace, s nejmenšími kulturně-sociálními předpoklady pro asimilaci s novým prostředím.. A kdo chrání naše hranice otevřené v rámci schengenské dohody?? Když jsem se na počátku záō & iacute; vracel v noci z Rakouska do Č. Velenic, nebyla na hranicích absolutně žádná kontrola.

 

***

 

Skutečně potřebným lidem poskytněme křesťanskou pomoc v rozsahu našich možností, ale tam, kde jsou - v jejich přirozeném domově nebo co nejblíže k němu. A pokud již někoho přijmeme - pak jen prověřené nemuslimy a pouze dočasně - na dobu nezbytně nutnou pro konsolidaci jejich životních podmínek.

 

Apoštol národů sv. Pavel říká jasně a srozumitelně:

"Kdo zanedbává své domácí, je horší než pohan".

***

 

Z těchto důvodů plně podporuji výše citované doporučení těžce zkoušeného P. Filipa Stajnera (trpí stejnou nemocí, na niž zemřel premiér Stanislav Gross) a snažně prosím každého z Vás, přátelé, spoluobčané, bratři a sestry v Kristu, kdo budete tyto řádky číst, o mimořádnou pečlivost a zodpovědnost při letošních volbách, které jsou BEZ NADSÁZKY nejdůležitějšími  - klíčovými - volbami v naší moderní historii od r. 1990, jež budou spolurozhodovat o naší budoucí existenci - přežití či zániku jako národního společenství..

 

Svatý Václave, všichni naši národní a evropští patronové, svatí andělé a archandělé, nedejte zahynouti nám ni budoucím !

 

 

 

 

Ing. Jiří Pavel Pešek

Evropské centrum starého sakrálního umění

bývalý diplomat a následně šéf zahraniční sekce KDU-ČSL (za Josefa Luxe)

pedagog, člen italského Řádu rytířů sv. Michaela

 

 

P.S.

 

Z téhož důvodu jsem po letošní slavnosti slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 5/7/2017 v jejich nádherném chrámu v  pražském Karlíně přátelsky, leč velmi vážně a naléhavě žádal  Josefa-Hayató Okamuru (bratra Tomia O.), nepochybně hodného člověka a praktikujícího katolíka, aby přestal škodit naší vlasti svými nešťastně negramotnými politickými názory, a (již poněkolikáté) jej vyzval ke klidné věcné diskusi - k porovnání argumentů a vyjasnění správných pravdivých stanovisek. Hyató není bohužel takového setkání schopen, nemá k němu ani argumentační sÍlu ani odvahu. Jako obykle zmizel se svým milým japonským úsměvem a výmluvou na nedostatek času...

 

***

 

Jestliže člověk bez znalosti pravdivé skutečnosti jedná proti pravdě, nemá v Božích očích žádnou morální vinu. Ta však začíná tam, kde ODMÍTÁME se pravdu dozvědět, aby nás nezavazovala ke změně "zažitých" postojů a návyků... Jak kdysi řekl vynikající kazatel u sv. Ignáce, velevážený profesor morální teologie ThDr. Jiří Skoblík, v takové situaci se každý tzv. věřící může stát reálně nevěřícím - odmítnutím přijmout nabízenou "novou porci" pravdy.

 

Nezištným důvodem napsání těchto řádků (nekandiduji do PSP ani nejsem členem žádné strany; nikdy jsem nebyl ani pionýr, a jediná strana, jejímž se stal členem, byla KDU-ČSL, 1996-97) je má touha (motivovaná láskou k vlasti) rozdělit se o svou osobní zkušenost z diplomaticko-politického prostředí, v němž se pohybuji již 23 let.

 

Prosím proto, aby následující informace nebyly vnímány jako pomluva či nactiutrhání, (neboť jsem v případě potřeby podle evangelijní výzvy připraven i svým ideovým odpůrcům poskytnout pomoc, pak-li by mne o ni požádali), ale jako svědectví mé osobní zkušenosti s nimi, jež by měla pomoci získat lepší a objektivnější pohled na jmenované politiky těm, kdo neměli možnost důkladněji zblízka poznat jejich pravou tvář a skutečné postoje, skrývané za obílenými fasádami hnilobně páchnoucích hrobů (viz evangelium či Komenského "Labyrint světa a ráj srdce"; výmluvný je i kontrast fy zicky ošklivého Quasimoda s lidsky teplým dobrým srdcem, a krásné, leč vražedné Sněhové královny..)

 

Mnohé politiky znám osobně v dobrém i ve zlém a mohu zodpovědně prohlásit, že stranu KDU-ČSL důvodně považuji za vlastizrádnou, neboť kolaborantsky spolupracuje s liberálními neomarxisty na postupné likvidaci křesťanství - viz mj. její zločinný kandidát ve Středočeském kraji, arogantně zpupný válečný štváč  Ivan Gabal, či dezertér z vinice Páně (odpadlý kněz), veřejný lhář a demagogický pokrytec, nenávistný odpůrce zájmu sv. Michaela Archanděla a zákeřný člověk pošlapávající své sliby a hodnoty nejen křesťanské, ale i principy právního státu - můj kdysi spoluministrant z klášterního kostela Panny Marie v Č. Budějovicích, ministr kultury Daniel Herman, jejž znám přes 40 let; naše přátelské vztahy se roztříštily v r. 1998 na kauze bezprecedentní devastace předního symbolu české národní a státní identity pod ochranou UNESCO - chrámu sv. Michaela Archanděla na původním slovanském osídlení Staré Prahy. Po proradném aktu předstíraného obratu před minulými volbami se opět nenávistně postavil proti SMA i proti mně ihned po vstupu do PSP ČR. Tragické dlouholeté zkušenosti mne rovněž donutily zásadně přehodnotit vztahy k V. Havlovi (znal jsem jej od r. 1997) a K. Schwarzenbergovi (od r. 2001) či Tomáši Halíkovi (s nímž mne v 90. letech pojily osobní přátelské vztahy), jež důvodně považuji za veliké neštěstí pro naši zemi.

 

Příčinou našich konfliktů a rozchodu byla VÝLUČNĚ má konsistentní snaha o hájení zájmu sv. Michaela Archanděla - vítěze v prvním konfliktu se zlem v dějinách Universa... V této duchovní válce se oni se postavili proti němu, na stranu jeho poraženého nepřítele Lucifera...

 

Ostatně před volbou KS důrazně varoval právě P. Filip Stajner.. Tehdy jsem mu to ve své neochotě uvěřit jeho varování měl za zlé, a naopak jsem zdarma pracoval na Schwarzenbergově  kampani.. Čekalo mne však velmi kruté vystřízlivění podle starého přísloví "Čiň ďáblu dobře, a peklem se ti odmění"..

 

Zájmy sv. Michaela od r. 1998 pošlapávala prakticky celá KDU-ČSL (bohužel s požehnáním některých členů ČBK), včetně ambivalentního Cyrila Svobody (který se poslední dobou v otázce migrantů příznivě mění) či vlastizrádného kolaboranta mj. se sudetskými Němci Pavla Bělobrádka (když jsem mu v minulých volbách nabízel své zkušenosti kdysi ředitele Zahraniční sekce KDU-ČSL z dob Josefa Luxe, odmítl je, ačkoli během rozhovoru zároveň přiznal, že vůbec neví, co je "juvenilní justice" - jež extrahuje (krade) děti z rodin a dává je náhradním pečovatelům namnoze homosexuálům či pedofilům; přitom dlužno podotknout, že křesťanský aktivista a poslanec fed er álního parlamentu Mojmír Kovář z vlastních prostředků nakoupil desítky kopií vynikající publikace "GLOBÁLNÍ SEXUÁLNÍ REVOLUCE aneb ZTRÁTA SVOBODY VE JMÉNU SVOBODY" od skvělé německé socioložky - konvertitky Prof. Gabriele Kuby. O této knize prohlásil poctivý kněz Kristův s obrovskou životní zkušeností - dominikán P. Jordán Vinklárek z kostela sv. Jiljí, že to je po Písmu svatém nejdůležitější kniha. Bohužel leží ve skříni na sekretariátu parlamentního klubu KDU-ČSL - i jiných stran..). 

 

Také Jiří Mihola, Jan Bartošek, Ondřej Benešík mi slíbili schůzky k vážným tématům, a své sliby bezectně pošlapali. Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda (znám je dvě desítky let) i Tomáš Zdechovský (mírně se zlepšil po posledních osobních zkušenostech s tzv. migranty) se ve svých veřejných vystoupeních oportunisticky vezou na vlně neomarxistických postojů k rodině, společnosti, obchodním smlouvám (TTIP, CETA), nespravedlivým rusofobním útokům,.. Stejně se choval i předseda strany Cyril Svoboda, o Miroslavu Kalouskovi ani nemluvě (oba znám 22 let). ..

 

O politicích ČSSD (Sobotka, Hamáček, Zaorálek), ANO (Stropnický senior, Krnáčová,..), Zelených (Stropnický junior) či Pirátů (Bartoš - obě posledně jmenované strany sdružují v podstatě levicově liberální neomarxisty / anarchisty lákajcí do svých sítí mladé dezorientované hledače rádoby moderních, avantgardních politických proudů) - nemá z křesťanského pohledu smysl ani na vteřinu uvažovat.

 

Pro křesťansky smýšlejícího a jednajícího voliče je však nepřijatelná i ODS, jakkoli se snaží o renesanci svých dřívějších úspěchů - dobrá paměť by měla důsledně zahnat každé pokušení dát jí svůj hlas.

 

Svobodní pod vedením sympatického Petra Macha jsou nám velmi blízcí, liší se však svým liberálním postojem k homosexuálním aktivitám a vztahům.

 

Realisté, Rozumní, Referendum o EU či Obrana domova, Vlastenecká unie, jsou sice nové a pravděpodobně poctivé strany s prakticky stejnými či podobnými cíli jako SPD Tomia Okamury, nemají však potřebnou společenskou rezonanci, a tím ani naději na překonání 5% hranice pro vstup do Sněmovny, pročež jen nešťastně odčerpávají hlasy SPD, které ona bude naléhavě potřebovat k prosazení dvou základních principů svého kvalitního programu, jenž důsledně zohledňuje klíčové heslo starých Římanů:

 

SALUS PATRIAE – SUPREMA LEX“ (Blaho národa - nejvyšší zákon) – tím je:

 

1/ vymanit se z otroctví ekonomicko-vojenských organizací, jež brání našemu svobodnému a všestranně svrchovanému rozvoji (svou neutrální suverenitu typu Švýcarska a Rakouska a ekonomickou prosperitu můžeme reálně vybudovat na zřejmě posledním obrovském přírodním bohatství -ložisko lithia na Cínovci, jehož těžba+zpracování však MUSÍ zůstat výhradně v rukou českého státu!), a

 

2/ odvolat politiky již v průběhu výkonu mandátu v případě, že se svým jednáním (hlasováním, veřejným vystupováním) prokazatelně zpronevěří předvolebním slibům - tzv. přímá odvolatelnost politiků).

 

Excelentním příkladem takového jednání je nadšené teatrální odhodlání D. Hermana (viz výše) před minulými volbami v živém vysílání ČRo: "Není možné, aby nám cizí mafie devastovaly naše rodinné stříbro, a rehabilitace chrámu sv. Michaela Archanděla je PRIORITOU KDU-ČSL !". Realita: totální opak slibu, a poslední odpověď ministra Hermana před svědky při letošním náhodném setkání v ČB na mou otázku, kdy citovaný slib naplní, nepotřebuje komentář:"Jdi do p...!"

 

Toto je přesně případ, kdy takový politik musí ve fungujícím právním státě okamžitě složit funkci.