Menu


Srdcervoucí katecheze na předměstí

 

Na Bílou neděli navštívil Bergoglio římskou čtvrť San Paolo alla Croce a Corviale; Na programu v této čtvrti na periférii Říma bylo setkání s dětmi.

Děti kladly Bergogliovi otázky a Bergoglio toho využíval, aby hlásal své „antievangelium“ ústy dětí.

K mikrofomu byl zavolán jeden chlapec.

Rozplakal se a odmítl mluvit. plakal údajně nad smrtí svého otce. Načež se Bergoglio s ním dohodl v několikaminutovém rozhovoru bez mikrofonu.

Potom promluvil k přítomným:

Můžeme jen plakat jako Emanuel, jestliže neseme ve svém srdci bolest jako on. On plakal pro svého otce a měl odvahu to udělat před druhými, protože má v srdci lásku k otci. Požádl jme ho o povolení, abych směl opakovat, co mi řekl. Proto vám říkám: Jeho otec před krátkou dobou zemřel. Byl ateista, ale dal své čtyři děti pokřtít. Byl to dobrý čloěk, Je otec v nebi? Jak je to krásné, když dítě řekne o svém otci: On byl dobrý. Emanuel nepochyboval o tom, že jeho otec je v nebi, i když je nevěřící. O tom, kdo přijde do nebe, rozhoduje Bůh. Ale jaké srdce má Bůh vůči takovému otci? Jaký je? Co myslíte? Bůh má srdce otce. U nevěřícího otce, který byl schopen dát pokřtít své děti,Myslíte, že Bůh ho nechal stranou? Hlasitě odvážně!
 

Všichni: Ne!

Bergoglio: Emanueli, to je odpověď. Bůh byl jistě hrdý na tvého otce, neboť pro otce je istě mnohem snazší dát své děti pokřtít, když je věřící, než když jím není. A Bohu se to jistě velmi líbilo. Mluv se svým otcem, modli se za svého otce. Děkuji, Emanueli, ze tvou odvahu.

List Foglio napsal:

»Neporozuměli všichni Františkovi špatně? On přece vůbec neřekl, že otec je v nebi, i když je ateista. Nebo snad ano? František se však obrátil na předměstskou farnost zvláštní kouzelnou formulí komunikace, ze které všichni rozumí, co chce říct, i když to vůbec neřekne.«

Le cronache di Papa  slyšely od Františka, co naopak většina médií neslyšela:

                                     Uznání ateismu. 

Bergoglio je jezuita. Proto se vyjadřuje tak, že ho není snadné chytit za slovo. Zatímco obviňuje vlastní věřící , že jsou „přísní“ a mají na všechno jednu odpověď, nebylo to v neděli poprvné, co měl ihned k dispozici líbivou odpověď. S ním by bylo skoro nemožné vést jasný rozhovor o církevní nauce.

O čem určitě nepadlo ani slovo, jsou poslední věci člověka se vším, co k nim patří. Kdyby tímto způsbem komunikoval s věřící obcí nějaký amatér katecheta, ale zde vystupuje nejvyšší církevní autorita a vystupuje tak mistrovky, že každý může vlastně slyšet právě to, co si přeje slyšet.

Bohužel o takové autoselektivitě se vyjádřil svatý Pavel zcela jasně a velmi kriticky již na samém počátku křesťanství: Přijde totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravou nauku, nýbrž shromáždí si učitele podle vlastních choutek, kteří jim šimrají v uších a odbvracejí jejich sluch od pravdy k bajkám. To je přesně to, co tak mistrovsky praktikuje Bergoglio nejen na římském předměstí, ale už pět let, s naprostou suverenitou a nikým neohrožován. To, co musí být každému věřícímu přímo nápadné, je jeho vysloveně plánovitá proticírkevní úspěšnost, kterou navíc provází a tím potvrzuje současná hierarchie buďto v netečností nebo poddaností.

Bergoglio nehlásá nauku, která by vedla k jednotě víry, Bergoglio inspiruje a rozsévá ďábelské lži, přesněji řečeno k ďábelsky prolhanou  mentalitu, která učí lidi rafinovanému sebezbožštění, tak důmyslně zabalenému, aby v sobě ukrylokaždou stopu vzpoury proti Bohu, stejně jako jeho popření, výsledný stav  naopak vypadá tak , jakoby nastalo období, kdy Bůh zcela změnil svůj vztah k lidem, rezignoval na svou vlastní svrchovanost, spravedlnost, kterou nyní bude nahrazovat v člověku něco jako velkoryse udělená soukromá vlastní samospráva, ve které si  může upravovat dřívější 'Boží příkázání'  podle svých vlastních potřeb a zálib. A zednářské média si nemohou vynachválit, jak dobrý je nyní ten  „bůh“,  kterého tak dovedně hraje a transformuje  svrchovaný  vatikánský principál.

Že se nejedná o nějaký výmysl, ale skutečně tichou cestou nastolenou praxi, dokládá výše popsaná »vzorová katechetická inscenace« v provedení nejvyššího magisteria na scéně farnosti sv. Pavla na římském předměstí.

video