Menu


Spiritismum v arzenálu kubánských komunistů

 

Dnes existují lidé, kteří pochybují, že to byl Gilbert Keith Chesterton, kdo napsal: „Když lidé přestanou věřit v Boha, není pravda, že nevěří v nic, protože začnou věřit ve všechno.“ Bez ohledu na to, kdo je autorem, zůstává to hlubokou pravdou. Pravdou, které si jsou dobře vědomy i ideologie. Počínaje tou komunistickou. Vlastně už od svého vzniku šla často ruku v ruce s ezoterikou a jejím okolím.

Důkaz pochází z Kuby. Komunistická strana s Fidelem Castrem již od dob, kdy se dostala k moci, šilhá na spiritualistické společnosti, které jsou zde poměrně rozšířené: dnes existuje více než 550 skupin, které se zakořenily většinou u méně vzdělané populace, především mezi rolníky a dělníky, kteří touží po vyhlídce na lepší svět, a proč ne? také po případném sociálním vykoupení. Dobrý základ politického konsensu, důležitý pro kultivaci a především pro směrování v návaznosti na Revolución: operace téměř úspěšná natolik, že dnes představuje jednu z nejdůležitějších berlí dlouho přežívající antihistorické, ale chytré diktatury.

Není náhodou, že se vůdci strany zúčastnili také prvního setkání duchovních společností provincie Holguín, které se konalo v divadle Ismaelillo 26. dubna 2019. Zejména to byl zástupce zemského ministerstva spravedlnosti, politický pověřenec pro náboženství David Machín, který přítomným přednesl pozdrav Luise Antonia Torres Iríbara, člena ústředního výboru Komunistické strany Kuby. O publicitu se postaraly vládní noviny Ahora, které rovněž upřesnily, že se akce zúčastnilo přes 350 místních zástupců a hostů z ostatních provincií ostrova.

Podle Machína událost měla historický význam: představuje předpoklad pro vznik „Kubánské spiritistické federace“, organizace určené k ještě větší monopolizaci a normalizaci činnosti těchto skupin. Skupiny, které kubánský viceprezident Miguel Diaz-Canel již 2. října vyzval k zachování „silné národní identity“, k obraně před cizími zásahy, zejména ze strany Spojených států, obviněných z toho, že chtějí zrušit revoluci a podkopat národní jednotu pomocí soukromého kapitálu. A pak je zde jasný silný politický punc, který chtěl režim projevu dát. Tedy setkání široké dostupnosti ze strany všech partnerů, v proklamacích a faktech dokonale organicky zapadajících do systému, jak také potvrdili na schůzi komunistické strany, kde otevřeně prohlásili, že chtějí usilovat o „lepší svět“, zaměřený na „udržitelnější socialismus“.

Co je to ale „Kubánská federace spiritistů“ a kým se inspiruje? Je výslovně inspirována teoriemi Allana Kardce, pseudonymu Hippolyte Léon Denizard Rivaila, který psal a šířil svá díla o spiritismu, jehož byl největším představitelem, aniž by to ovlivnilo jeho obraz pedagoga a filozofa, pro který byl znám ve vědeckém světě v polovině devatenáctého století. S jeho texty, zejména s Knihou duchů, vydanou 18. dubna 1857 v Paříži, na niž se kubánské skupiny výslovně odvolávají, se pojí víra v reinkarnaci, ve schopnost mimosmyslového vnímání - které mnozí měli od narození - a šíří se dodnes. Při mimosmyslových jevech a obecněji - zejména rotujících stolech – především používá a přepisuje posvátné texty svým vlastním způsobem, ve kterém je Ježíš Kristus redukován na duchovního průvodce a model pro lidstvo, povolaný k tomu, aby uchoval v nejvyšší míře a čistotě Boží zákon, ačkoli jeho poselství bylo údajně později „zkresleno církvemi“.

Nepovažujte to nyní za folklorní nebo geograficky a politicky omezený fenomén: s omluvou, že jde o šíření sentimentálního sirupu složeného z „univerzálních lidských hodnot bratrství, míru, lásky, solidarity“, se snadno sklouzne na důvěryhodný bonismus a utopie i na Západě, a proto představuje past jakéhosi trojského koně, jehož prostřednictvím lze do Evropy vhánět jedy světového sociálního komunismu i postupného odkřesťanštění.

Je třeba poznamenat, že Consejo Espírita Internacional již nějakou dobu působí po celém světě, je již schopno sdružovat 34 národních federací a také působí v Itálii s různými skupinami činnými hlavně v Leccu, Miláně, Peschiera del Garda, Římě a Trevisu, přidruženy k USI. - Italská duchovní unii napojené na Union Spirite Française z Lyonu. Jevem tedy početně možná menšina a předurčena menšinou zůstat je přesto nebezpečný prostředek, kterým lze přenášet hereze a antikatolické koncepty.

Nejobávanější proto není nepravděpodobná masová konverze na Kardecovy teorie, ale spíše šíření mentality a praktik, které jsou schopné nás distancovat od katolické církve a změnit tvář - a hlavu -Západu.

Komunistická strana Kuby to dobře chápe, a to natolik, že považuje spiritistickou federaci za společenský fenomén, který je třeba využít jako model, který lze exportovat i do zahraničí: není náhodou, že VII. Světového kongresu Consejo Espírita Internacional se zúčastnily stovky delegátů z 34 zemí. Fenomén, který by mohl budit lehké a pobavené úsměvy, ale bylo by lépe se na něj dívat s obavami a měl by spíše vést katolíky k obnovenému závazku militantního apoštolátu. Právě proto, že „když lidé přestanou věřit v Boha, začnou věřit všemu“. A právě v tomto bodě je naléhavé vrátit se k hlásání Krista.

Mauro Faverzani, Corrispopndenza Romana