Menu


Soudce Giorgianni: Benedikt XVI. nikdy neabdikoval

 

"Je jen jeden papež, Benedikt XVI. Bergoglio je kardinál oblečený v bílém, komplic Nového světového řádu".

Pronesl to ve veřejném projevu v Messině před dvěma dny známý protimafiánský soudce Angelo Giorgianni, bývalý náměstek ministra spravedlnosti Prodiho vlády.

Toto prohlášení samozřejmě učinil nikoliv ve své institucionální pozici, ale jako prezident Světové organizace pro život, sdružení na dobrovolném základě, které založil a které se zabývá obranou lidského života a všemi právy, která se týkají jeho ochrany a důstojnosti, a věnuje zvláštní pozornost různým individuálním svobodám, které nejsou vždy zaručeny, jako je svoboda myšlení, uctívání a posvátnost lidského života od okamžiku početí až po přirozený konec.

Doktore, po advokátu Taorminovi qui, jste druhým mužem sekulárního italského fórakterý vyjádřil pochybnosti o abdikaci papeže Ratzingera...

Sledoval jsem tento příběh a jsem naprosto přesvědčen, že Benedikt XVI. stylizoval svůj akt abdikace na místo tj. praktický výkon moci, vyjádřením, které nezahrnuje vzdání se papežství: je to úplný koktejl právnicky neplatný tak, aby mohl být po čase objeven. Declaratio z roku 2013 je abdikace, jež místo na mumus petrinum směřuje na ministerium, tedy na praktický výkon moci, který se netýká papežství, nanejvýš může znamenat, že deleguje některé praktické funkce na určitého biskupa. Banální chyby v latině dokumentu pocházející od rafinovaného latinisty jakým je Ratzinger, jsou prostředkem, jak probudit pozornost k právnímu aktu…

Nemluvě o jeho chování v následujících osmi letech, stačí připomenout, jak vždy opakuje "papež je jeden", aniž by kdy prohlásil, který z nich to je, nebo jednoznačné fráze, které se nedávno objevily z jeho knih rozhovorů, jako například: "Žádný papež v posledních tisíci letech nerezignoval".

Nebojíte se, že se jedná o komplot?

Hleďte, já pracuji s komploty celý život. Spiknutí je, když vytváříte odvážné teorie, aniž by byly založeny na faktech. V soudní oblasti naproti tomu jednoznačné důkazy o souboru stálých a neklamných indicií představují důkaz, a zde jsou zjevné stopy, které může vidět kdokoli, a kterých je dokonce nadměrné množství.

Proč říkáte, že Bergoglio je kardinál oblečený v bílém?

Protože pokud papež Ratzinger neopustil své místo, jak je zřejmé, konkláve z roku 2013 bylo zcela neplatné a zvolilo "papeže" kardinála, který zůstává kardinálem. Takže Bergoglio je pouze antipapež, jakých bylo v historii církve několik.

Palčivý problém, ale zdá se, že duchovenstvo příliš nevzrušuje...

Ve skutečnosti je to velmi vážné. Někteří duchovní se obávají exkomunikace (ale exkomunikace od antipapeže je neplatná), jiní si myslí, že po rezignaci nebo smrti kardinála Bergoglia nové konkláve může dát tyto věci do pořádku. Má-li však kolegium kardinálů 80 nových kardinálů jmenovaných Bergogliem, nejsou skutečnými kardinály, a proto nemají žádný mandát k volbě nového papeže. Takže nástupnická linie po Františkovi by se celá skládala z antipapežů. Historie ukazuje toto: v první polovině 12. století vládl antipapež Anacletus II. a po jeho smrti byl nahrazen Viktorem IV., dalším protipapežem, dokud svatý Bernard z Clairveaux posledního nevyhostil a neobnovil tak legitimní papežskou nástupnickou linii.

Ortodoxní katolíci si neustále stěžují na Františkovy reformy. Nyní se obávají o latinskou mši ("vetus ordo"), protože se zdá, že Bergoglio chce omezit slavení v tradičním ritu zrušením motu proprio "Summorum Pontificum" Benedikta XVI.

A čemu se diví? Duch svatý pomáhá papeži nejen v těch vzácných časech, kdy se ex katedra vyslovuje o důležitých dogmatech víry. Existuje specifický článek katechismu 892, který hovoří o Boží řádné pomoci: »Božská pomoc je kromě toho poskytována i nástupcům apoštolů, kteří učí ve společenství s Petrovým nástupcem, a zvláštním způsobem římskému biskupovi, pastýři celé Církve, když předkládají při řádném výkonu učitelského úřadu učení, které přispívá k lepšímu pochopení zjevení ve věcech víry a mravů«.

Jak si však můžeme myslet, že je Bergoglio skutečným papežem, když ničí katolickou identitu od samých základů? A ortodoxní katolíci si paradoxně zoufají nad jeho opatřeními, místo aby kontrolovali, zda má v pořádku podmínky, aby byl papežem: je to jako zabývat se účinky, aniž bychom vyšetřovali příčiny.

Dokonce i laikům se jeví tyto otázky docela lhostejné...

Velká chyba: papež má zásadní roli v politice celého světa. Zamysleme se pouze nad úlohou Jana Pavla II., při pádu komunismu. Papež je politický vůdce s vlivem na více než miliardu lidí: silně ovlivňuje mezinárodní politiku.

V tomto ohledu tvrdíte, že Bergoglio je jakýmsi morálním sponzorem Nového světového řádu.

Sám nedávno řekl velkým novinám (La Stampa ze dne 15.3.21): "Nesmíme promarnit pandemii, ale musíme ji využít k vybudování nového světového řádu". Je něco jasnějšího než tohle? Nyní, když je koncept vyložen, mluví o něm klidně bez zahanbení. Ve skutečnosti Bergoglio neustále trvá na tomto "mezináboženském dialogu"... I já jsem pro dialog, ale zde se jedná o záminku k vyhlazení katolické identity a k tomu, aby se církev stala nádobou nového globalistického náboženství. Zcela opačný proces vzhledem k jedinečnosti Kristova Zjevení. Ale stačí se podívat na postoj církve během pandemie...

Mimochodem: jste velmi kritický k řízení zdravotní krize...

Samozřejmě. Jsme pro vakcíny, ale za předpokladu, že jsou bezpečné a účinné; proč však bychom měli spěchat s podáváním experimentálního léku, pokud existují účinné terapie, které jsou zcela zanedbávány. To je šílenství, dokonce i Bergoglio nikdy nemluví pravdu o terapiích, proč? Spíše demonstruje svou podřízenost občanské moci proti jakékoli dohodě a ústavnímu řádu, zbavuje tolik osob možnosti praktikovat víru, zavírá kostely a odpírá svátosti i umírajícím. Příliš mnoho lidí se snaží svézt se na této zdravotní krizi, aby byly nastoupeny nové politické nebo finanční projekty.

Ale tyto pravdy je třeba přinést na náměstí: věříme v právní stát a v dodržování řádu.

Fonte

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010