Menu


Současný pontifikát vede církev k rozštěpení

 

                                                                     29. prosince 2017

Brazilský list Folha v Sao Paolo dospěl při hodnocení uplynulého roku k závěru, že pontifikát papeže Františka vnáší do církve rozkol.


                                                                          

V závěru roku se médiích objevují místo zpráv hojně hodnocení uplynulého roku. Platí to i pro církev:

25. prosince napsal brazilský list Folha de Sao Paolo:

»Církev se pod pontifikátem Františka rozděluje«

Sao Paolo je historické a kulturní centrum Brazílie. Zde žil kardinál Claudio Hummes, velký přítel a poradce Bergoglia jako arcibiskupa. Folha zaujímá mezi brazilskými listy, pokud jde o rozšíření, druhé místo.

Autor Igor Gielow cituje ve své zprávě amerického teologa kapucína Thomase Weynandyho, který je členem Mezinárodní teologické komise Vatikánu. Weynandy napsal ke konci roku papeži Františkovi obšírný dopis, ve kterém vyjádřil své vážné starosti nad současným pontifikátem.

V důsledku tohoto odvážného kroku byl počastován dávkou Františkova „milosrdenství“: byl vyloučen z teologické komise americké biskupské konference.

Gielow Weynandyho kontaktoval, ale kapucín interview odmítl. Dvě věty z jeho odpovědi poskytují dostatečné zdůvodnění.:

Folha oslovila Weynandyho, který však poukázal na interview s teology. Žádný z nich nebyl ochoten veřejně promluvit, ale jeden pod podmínkou zachování anonymity označil papeže za autoritu, se kterou nemůže souhlasit.

Gielow dochází ve své analýze k závěru, že odpor proti tomuto pontifikátu je výrazně větší, než je veřejnosti známo. A to z toho důvodu, že mnoho těch, kteří nesouhlasí s papežovou linií, pokládají vzhledem ke svému postavení a svým úkolům za nemožné otevřeně promluvit, protože mají obavy z těžkých důsledků a represálií. Gielow používá ve svém článku i termín schizma, které leží nad církví jako temný mrak.

Katholiches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010