Menu


Smírná modlitba svaté Anny Schäfferové

 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
daruj mi právo zachránit mnoho duší,
zvláště ty,
které si ze zoufalství vůbec nemohou pomoci,
zvláště ty,
které jsou blízko propasti,
a nejvíce potřebují milost.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
rozmnož moje utrpení a daruj mi za to duše,
které mohu pro tebe zachránit.
Svatá Matko Bolesti,
propůjčuj mi stále horoucí touhu pracovat na spáse nesmrtelných duší, prosit a trpět za ně.