Menu


Zprávy

 

3. 7. 2015

Skotští biskupové přiznávají naprosté selhání v předávání víry. „Stali jsme se misijním územím“, potvrdil biskup William Nolan v pastýřském listě pro diecézi Galloway, a po něm tak učinili další jeho spolubratři. Důvodem k tomu, aby nazvali věci pravým jménem, se stalo rozhodnutí misijního shromáždění v Indii vyslat do Skotska své misionáře. A to nikoliv proto, aby zalepovali díry v pastoraci nebo rozšířili počet liturgií, nýbrž proto, že Skotové ztratili radost Kristových učedníků. Tak to definovali indičtí misionáři a skotští biskupové se s nimi v této diagnóze shodují. „Katolíci ve Skotsku ztratili nadšení pro hlásání víry“. Z daného stavu obviňuje biskup Nolan mnoho skandálů a blíže neurčený skepticismus. Biskup Tratagia připravuje reorganizaci diecéze a zrušení mnoha farností, protože nemá povolání ani věřící.

rv