Menu


Skoncovat na školách s ideologií gender

 

Rodiče odmítají hlásání teorie gender a žádají pro své děti vyučování, které odpovídá jejich potřebám, bez ideologie a „experimentů“ LGBT. Příkladem je Španělsko, kde byly tichou cestou zavedeny programy, které jsou schopny vyvolat nežádoucí zmatek u dětí, navíc vtom období jejich rozvoje, které je obzvláště delikátní.

Nedovolíme chuntě, aby prováděla experimenty s našimi dětmi. To je zásada, kterou přednesla prezidentka španělské organizace křesťanských právníků Polonia Castellano. Podala žalobu nejvyššímu soudu na referenta pro výchovu v Castiglia Leóna Fernanda Reye. Žaloba ho obviňuje, že aplikuje nezákonně již několik měsíců „Protokol o výchovném záměru a provázení transsexuálních žáků s nepravidelnou sexuální orientací“. Protokol nikdy nebyl zveřejněn v oficiálním tisku a o jeho aplikaci nebyli preventivně informováni ani žáci, a tím méně jejich rodiče. Navíc protokol je obskurní a úpadkový.

Program, např. vyzývá k praktikování společného koupání obou pohlaví, podporuje nejen nejistotu, ale také exponenciálně rozšiřuje riziko obtěžování a zneužívání.

Takový postup porušuje základní práva uznávaná v Ústavě. Je to velmi závažné jednání na straně státních orgánů, které záměrně jednají bez uvědomění rodin a vystavují mládež problematickým a hazardním volbám. Děti postižené disforií zasluhují stejný ohled jako všichni ostatní a ve zvláštních případech se nemohou vyhýbat obecnému chování, prohlásila Castellanos. Při hledání pomoci těmto chlapcům nemůžeme vystavovat ostatní riziku.

A nejen to: proto skoncovat s genderismem na školách zavádí ještě riskantnější situaci. Např. omezuje autentickou moc a primární odpovědnost rodičů, zvláště když nesouhlasí se způsobem, jaký zavádí protokol. K rozhovorům s žáky byly delegovány asociace Dialogsexe Chrysallis (organizace rodin s transsexuálními dětmi) a zatížené spornými kritérii: totální indoktrinace se známkami ideologického předsudku, ačkoliv podle zákona tím mají být pověřeni akreditovaní profesionálové schopní garantovat nestrannost.

Veřejné mínění už nehodlá snášet nadvládu, s jakou galaxie LGBT usiluje vštěpovat vlastní zásady v oblasti nezletilých, jak to dokazuje případ v Peru: rozhodnutí Národního programu zavést ve všech školách ideologii gender a vůbec základní instrukce zcela bez ohledu na rodiny a rodiče vyvolalo autentickou lidovou revoltu rodičů, rodin a četných organizací.

Jako reakce na takový podvod byl bezprostředně zorganizován »Velký celonárodní pochod« proti ideologii gender na školách vedený hnutími Rodiče v akci a Nestarej se o moje děti, a k nim se připojila četná další hnutí i jednotlivci a především četné rodiny.

Účast byla impozantní. Po dvou letech experimentování lidé v oné jihoamerické zemi podráždění touto situací dosáhli bezprostředního stažení všech výchovných programů toho druhu a odvolání všech členů tohoto směru z Národní rady pro výchovu.

Rodolfo Cortina, mluvčí «Genitori in Azione», prohlásil pro tisk, že tato akce má být »matkou všech pochodů« proti jakékoliv ideologické diktatuře. »Spojena jako dosud nikdy všechna sdružení pro-rodinu pochodují celou zemí na obranu svých nevinných dětí a žádají důstojnou výchovu pro všechny Peruánce.« Nadešla hodina. Všude!

Mauro Faverzani - Corrispondenza Romana