Menu


Skandál jako prasklý vřed

                                                       29.12.2018                   

               Sexuální skandál významného preláta zastínil těžce ke konci se chýlící pontifikát papeže Františka. Rok začal skandálem s biskupem Barrosem, pokračoval s tímto už bývalým biskupem z Osorno a vyvrcholil případem McCarricka, nyní ex-kardinála svaté římské církve. Postarala se o to mezi jiným výpověď jedné jeho oběti.

Informuje o tom její  právník Patrick Noaker v Associated Press (AP) .

Minulý čtvrtek byl James Grein,  oběť douhodobého zneužívání, v doprovodu Noakera vyslýchán před církevním soudem arcibiskupství New York. Líčení se konalo z podnětu Svatého stolce a týkalo se Theodora McCarricka. McCarrick byl arcibiskupem ve Washington D.C.. V červenci t. r. musel rezignovat na svoji kardinálskou hodnost, když se veřejnost seznámila s jeho skandálním dvojím životem.

Bývalý kardinál získal pod Bergogliem velký vliv, ačkoliv měl Benediktem XVI. uložen život v mlčení a pokání.

„McCarrick mě začal zneužívat, když mi bylo jedenáct let“

Výpověď svědka výrazně rozšířila tento případ. Patrik Noaker vypovídal, že McCarrick jeho mandanta zneužíval úmorně pod dobu jedenácti let. Zneužívání začalo, když mu bylo tomuto chlapci jedenáct.

                      Kardinál se svou obětí

Výslech svědka trval celou hodinu a jak sdělil Noaker, bylo to pro jeho mandanta krajně obtížné a úmorné. Grein se přihlásil o slovo minulé léto, když byl zveřejněn případ bývalého kardinála a newyorské arcibiskupství oznámilo, že zahajuje kanonický proces proti tomuto mocnému prelátovi. Podnětem byli další mladí lidé, které v 70. letech McCarrik zneužíval, což kardinál popírá. Jak sdělil Noaker, McCarrick využíval k obtěžování rovněž zpovědnici. V protokolu jsou uvedeny velmi závažné podrobnosti. Grein popisoval, jak ho obviněný „opakovaně“ napadl během zpovědi.

Z hlediska církevního práva se pozice obviněného výrazně zhoršila. Ke zneužívání přibylo sexuální vydírání seminaristů a kněží z diecézí, které McCarrick spavoval.

Osahávání genitálií bylo „součástí zpovědi“

Grein se chtěl vyhnout veřejnosti, ale dovolil, aby výpověď mohli vyslechnout porotci pomocí přenosové aparatury.

McCarrick byl spřátelený s rodinou Grein a pokřtil jejich syna Jamese Greina. Přede mší odváděl mladíka do zpovědnice a přitom ho zneužíval. „Součástí zpovědi“ bylo také osahávání genitálií. Oběť tím byla extrémně emocionálně zatěžována.

Nicole Winfield z agentury APO zdůrazňuje věrohodnost této krize, která těžce poškodila katolickou církev v USA i ve Vatikánu. Stalo se veřejným tajemstvím, že „strýc Ted“, jak si dal McCarrick říkat, intenzivně aplikoval svoji homosexualitu, a to i na dětech. V roce 2002 tím těžce utrpěla „nulová tolerance“, kterou vyhlásili američtí biskupové. Věřící i veřejnost jsou z toho zděšeni.

Církevní urychlené řízení už je vyloučeno

Řím se pokoušel případ co nejrychleji uzavřít a k tomu svolal na únor sumit předsedů biskupských konferencí. Jednání se mělo týkat jen homosexuálních případů s dospělými. To po tomto odhalení už je   vyloučeno. Také je nemyslitelná možnost, že by František odbyl tento případ lehkým trestem a odložil ad acta.

Právník Noaker zdůraznil, že podle výpovědí mandanta došlo u něho k závažnému psychickému poškození osobnosti McCarrickovým zneužíváním. A netýká se to jen sexuálního zneužívání, neboť jeho kombinace a instrumentalizace s kněžským a biskupským úřadem a zneužívání samotných svátostí činí toto poškození velmi hlubokým, závažným a dlouhodobým, ne – li trvalým.

Grein líčil u církevnímu soudu, jak McCarrick na něm masturboval v autě. Skvrny na chlapcově oděvu vykládal jako stopy po rozlité limonádě.

Těžké pocity viny. Kdy bude McCarrick vyslýchán?

Grein potvrdil agentuře AP, že ho dlouhá léta sužují těžké pocity viny a zahanbení. Jeho manželství ztroskotalo a on sám se několikrát pokusil o sebevraždu.

Washington Post 28. prosince uveřejnil výpověď Greina, který dal souhlas, aby bylo uvedeno jeho plné jméno a doufá, že tak bude dosaženo, aby papež odsoudil McCarricka k veřejné omluvě.

Noaker prohlásil, že kromě kanonického procesu ve státě Virginia byla podána oficiální žaloba na McCarricka na policii.

Za 45 dní bude zahájen biskupský sumit. Je málo pravděpodobné, zda do té doby bude případ McCarrick zpracován, jak by si Bergoglio přál, a předložen k rozhodnutí.

Katholisches info


            Viz           Viz