Menu


Skandál daleko od Říma ale blízko u Bergoglia

                                                                          22. 12. 2017

Když Bergoglio dočetl zprávu, kterou mu poslal apoštolský vizitátor vyslaný papežem do Hondurasu, chytil se zoufale za hlavu. Dověděl se, že jeho důvěrný přítel a první poradce, mocný kardinál Oskar Maradiaga, zapálený zastánce chudé církve, v roce 2013 povolaný Bergogliem za koordinátora kardinálské devítky, po celé roky přijímal měsíčně kolem 35 tis €, k tomu 54 tis za prosinec od katolické univerzity v Tegucigalpa.

Bergoglio si neuměl ani představit, že různí svědkové z církve i laici vznesou obvinění z milionových investicí do londýnských společností, které pak nenávratně zmizely, stejně jako skutečnosti, které soudní bankovní dvůr malé středoamerické země právě vyšetřuje, na co byly použity enormní sumy peněz, které vydala honduraská vláda na „Fond výchovy a sociální komunikace“ a Fond Suyapa, které spravuje hlava místní církve, tedy sám Maradiaga.

„Papež je velice smutný a sklíčený, ale také zcela rozhodnutý odhalit pravdu“,vysvětlují od Svaté Marty. Nejen z nakládání závratnými sumami, které vydal kardinál, (jen v roce 2015 podle zprávy z univerzity, kterou navštívil reportér Expresu, přijal kardinál půl milionu eur), z peněz, které podle některých pramenů čerpal po celé desetiletí jako „velký kancléř univerzity“, ale také pro jiné velmi nemilé detaily obsažené ve zprávě o vyšetřování argentinského biskupa Jorge Pedro Casaretta.

Na člověka, kterému František plně důvěřoval, dopadá břímě těžkých obvinění ze strany mnoha svědků, (zatím jich bylo vyslechnuto asi padesát, mezi nimi administrativní personál diecéze, kněží, seminaristé včetně kardinálova sekretáře a řidiče a také pomocného biskupa v Tegucigalpě Juana José Pineda, věrného společníka Maradiagy a ve skutečnosti jeho výkonné rámě v různých funkcích ve Střední Americe.

František po prostudování materiálu, který se mu dostal do ruky před půl rokem, si vyhradil veškeré konečné rozhodování.

Maradiaga, který je salesiánem stejně jako bývalý státní sekretář Tarcisio Bertone, se narodil v Hondurasu před 75 lety, které dovrší 29. prosince a toho dne by měl dát svou funkci k dispozici Františkovi, který rozhodne, zda ho v jeho funkcích ponechá. Byl nejdříve profesorem matematiky na středních školách, pak velkým a váženým kardinálem, který hovoří plynně pěti jazyky, je expertem morální teologie a filozofie a vášnivým milovníkem hudby. Proslavil se v Americe jako zapřisáhlý nepřítel korupce a zastánce těch nejchudších; v roce 2013 František ocenil jeho intelektuální vlohy pro řízení a jmenoval jej vedoucím skupiny poradců, která uskutečňuje reformu římské kurie.

Obvinění jsou četná. »Jsou to vydání pro důvěrné přátele Pinedovy, který se nechává jako Mexičan nazývat „otec Erick“. Jmenuje se Erick Craviot Fajardo a žil několik let v bytě, který sousedí s kardinálovým ve Vile Iris. Obáváme se, že peníze pocházejí z poklady univerzity nebo diecéze. Všechno jsme uvedli ve zprávě, která je Vatikánu velmi nemilá. Papež ví všechno«.

Svědci, které vyslechl vizitátor Casaretto, hovořili také o katastrofálních milionových investicích: Od Maradiagy proudily obrovské sumy z diecéze k některým londýnským finančníkům, jako Leman Wealth Management. Část peněz byla uložena na kontech německých institucí, odkud údajně zmizely.

Nejen to, Casaretto má podezření na důležité černé díry u mediálního impéria, sloužícího arcidiecézi a kontrolovaného Nadací Suyapa (která vydržuje diecézní noviny a televizi); přitom biskup Pineda byl nedávno novináři označen za režiséra povážlivých finančních spekulací v hodnotě kolem milionu eur pro pomyslné projekty určené »k formaci hodnot věřících, aby pochopili zákony a společenský život«. Výdaje, které nejsou podle žalobců nikde doloženy platnými doklady.

Vatikán si láme hlavu se samotným otevřením procesu ze strany soudního bankovního dvora Hondurasu a s vyšetřováním účetního stavu diecéze za léta 2012 -2014: soudci a vyšší tribunál chtějí vyjasnit, zda desítky milionů, které putovaly každoročně od vlády ve prospěch Nadace pro výchovu a sociální komunikaci, jejímž představitelem je Maradiaga, byly použity k cílům stanoveným zákonem. Církev dosud nepředložila doklady o aktivech a pasivech ani o různých odůvodnitelných výdajích.

Brzy se ukáže, zda Bergoglio pokládá závažná obvinění za věrohodná, nebo ne.

L´Espresso, Emiliano Fittipaldi

Viz Dopis kardinálu Maradiagovi


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010