Menu


Signatářů pod přiznáním věrnosti přibývá jen pozvolna

 

Druhý rakouský biskup podepsal přiznání k nezměněným pravdám o svátosti manželství, jak je formulovali tří preláti z Kazachstánu. .

Je jím mons. Elmar Fischer emeritní biskup z Feldkirch, kde byl diecézním biskupem od 2005 do 2011.

Ke třem autorům se zatím připojili kardinál Janis Pujats, emeritní biskup z Rigy, biskup Carlo Maria Viganò bývalý apoštolský nuncius v USA, arcibiskup Luigi Negri, emeritní biskup z Ferrary, biskup René Gracida z Corpus Cristi v USA, biskup Andreas Laun, emeritní pomocný biskup ze Salzburgu, biskup Maria Eleganti, pomocný biskup z Churu a biskup Elmar Fischer.

Všichni tito signatáři odmítají „Směrnice“, jaké k Amoris laetitia vydali např. biskupové v Buenos Aires, v Římě, německá biskupská konference, biskupové na Maltě a regionální biskupská konference Emilia Romana.

Ojedinělí strážci pravověrnosti, převážně již mimo aktivní službu, jsou ve výrazné menšině proti těm, kteří bezostyšně zavádějí ve svých diecézích heretické směrnice a přivádějí tak své věřící do pokušení a příležitosti k těžkým do nebe volajícím svatokrádežím.

Při návštěvě „exekutivní komise“ argentinského episkopátu vyzval Bergoglio k jednotné interpretaci své rozporuplné exhortace AL, aby »odvážně osvítili« svou zemi, což je předehra k výzvě týkající se všech biskupů v církvi. Uvidíme, jak poslušní neměnitelných Božích přikázání jsou strážci víry a mravů v aktivní službě, když tak marně čekáme na jejich nekompromisní postoj, k jakému vyzvala trojice pravověrných z Kazachstánu. Vše však nasvědčuje, že Bergogliovo domino bude nerušeně pokračovat a demonstrovat bolestnou zpronevěru současné církve při zavádění rozvodu se všemi důsledky a pohoršení celého světa.

Katholisches

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010