Menu


Šestinásobná novena k Panně Marii F atimské

Biskup Thomas J. Olmsted z Phoenixu v Arizoně (USA), jedna z vynikajících postav mezi biskupy, vyzval věřící své diecéze k přípravě na zasvěcení diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v novéně trvající 54 dní.

K té příležitosti vydal pastýřský list ve stálé rubrice v Catholic Sun, který je celý věnován obraně katolického manželství a rodiny.

V září 2016 uveřejnil své stanovisko k Amoris laetitia papeže Františka. Upozornil na možná nedorozumění a na skutečnost, že rozvedení a znovu sezdaní nemohou přistupovat k svatému přijímání.

Jeho nejnovější článek Obrana manželství a rodiny vychází ze zjevní Panny Marie ve Fatimě před 100 lety. V dějinách spásy používá Bůh jako vždy ty nejmenší a nejméně významné. Ve Fatimě to byly tři děti z chudých rodin.

Biskup poukazuje na význam Fatimy a svatořečení sourozenců Martových a na tzv. třetí tajemství. Mons. Olmsted připomíná atentát na papeže Jana Pavla II. 13. května 1981. Biskup se tehdy připravoval novou studií k prohloubení podstaty manželství a rodiny k evangelizaci o této otázce. Jednalo se o papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.

Po výstřelech Ali Agcy nemohl už tehdy oznámit zřízení institutu, který byl později ustaven pod vedením kardinála Carraffy.

Bitevním polem v rozhodujícím boji mezi naším Pánem a království Zlého je manželství a rodina. Kdo se zasazuje za svatost manželství a rodiny, stane se zde na zemi cílem nepřátelství a útoků. Rodina a manželství jsou „nosné pilíře stvoření“ a vyjadřují pravdu o vztahu mezi mužem a ženou a mezi generacemi.

Kdo sahá na tyto nosné sloupy, ohrožuje celou budovu.

Když kardinál Caffarra tyto skutečnosti poprvé vyjádřil, dodal k tomu: Právě toto nyní prožíváme, neboť se nacházíme právě v tomto bodě, a dobře o tom víme.

Výzva k otcům, aby během novény vedli rodiny k modlitbě

Biskup Olmsted zdůrazňuje ve svém pastýřském listě, že on a jeho kněží jsou si vědomi tohoto velkého duchovního významu útoku proti rodině. Z toho důvodu se musíme horlivě modlit za naše manželství a rodiny a usilovat o to, abychom se živili a posilovali svátostmi, které jsou nám k dispozici. Současně se učme plné pravdě o manželství a rodině, především o jeho nerozlučitelnosti a otevřenosti životu, jak nám to prorocky řekla encyklika Humanae vitae.

Při všem úsilí stojí manželům a rodinám po boku mocný „spojenec“, Naše Milá Paní. Proto se naše diecéze 13. října, ve výroční den posledního mariánského zjevení ve Fatimě zasvětí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Biskup přitom vyzval především otce, aby vedli rodiny během novény ke každodenní modlitbě růžence. Novéna začne 21. srpna, v předvečer svátku Panny Marie Královny a bude ukončena 13. října. Tímto způsobem se má také každá jednotlivá rodina zasvětit Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Katholisches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010