Menu


Semeraro & spol. dobývají Sv. Petra

                                            29.10,2020

Bergoglio a Semeraro

 

Proti těm, kteří by chtěli – proti vší evidenci – tvrdit, že Bergoglio nehodlal svými prohlášeními podporovat homosňatky, vystupuje nejen argentinský biskup Aguer, který potvrzuje, že Bergogliův postoj je v souladu s těmi, kteří v Itálii chtějí prosadit zákon o civilních svazcích, ale sám papež tím, že mezi nově jmenovanými kardinály jsou nejméně tři, kteří zcela otevřeně podporují civilní svazky a úplnou normalizaci homosexuality a především velice podporují LGBT v církvi.

Nejvýznamnější mezi nimi je Marcello Semeraro, který ze své diecéze Albano udělal hlavní stan italského hnutí katogay a prosazuje plné přijetí homosexuality včetně úpravy výkladu evangelia a změny Katechismu katolické církve. Semeraro ihned po svém jmenování s odvoláním na rozhovor s papežem vyložil své důvody zastánce civilních svazků. Právě nyní vyšla knížka „Láska je možná - homosexuálové a křesťanská morálka“, pro kterou Semeraro napsal úvod.

Papež Wojtyla ho jmenoval 1998 biskupem v Oria, v roce 2004 byl přeložen do Albana, a to i přesto, že byly známy jeho vztahy s jedním knězem. S nástupem Bergoglia byl jmenován do sekretariátu kardinálské rady, stal se sekretářem papežské rady pro reformu kurie a nyní byl jmenován prefektem Kongregace pro svatořečení (!) na místo Angela Becciu.

Jemu podobný je americký biskup Wilton Gregory, který prohlásil, že katolíci typu „trasgrender“ patří k srdci církve. Vyslovil plnou podporu Jamesi Martinovi a mons. Henry Graczovi, horlivým apoštolům agendy LGBT v církvi.

Třetím z otevřených pro gay-friendly je Mario Grech z Malty. Vyslovil se veřejně pro podporu civilních svazků a homosňatků. V roce 2015 prohlásil, že kromě manželství jsou zde různé další formy svazků. Kromě nich je v kardinálském kolegiu 11 dalších příznivců LGBT: Blaze Cupich, Joseph Tobin, Kevin Farrell. Jozef de Kesel, Vincent Nichols, Mateo Zuppi, Jean Claude Hollerich, José Tolentino Medonca, John Atcherly Dew, Dominique Mamberti a Michael Czerny TJ.

Kromě nich jsou v kolegiu další sympatizanti, kteří zatím setrvávali ve stínu. Gay lobby má v konkláve silnou pozici.

Věřícím katolíkům nezbývá, než se vroucně modlit, aby se Pán chopil kormidla bárky své církve.

Riccardo Casciolli, Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010