Menu


Sekularizovaný průvod?

 

Je možné, že i u příležitosti Corpus Domini by měli být leitmotivem chudí a životní prostředí [ zde ]? Není to svátek oné Svátosti, která jediná může zahnat hlad po Bohu, který je radikální chudobou člověka? A přesto to Sekvence Lauda Sion [ viz ] na začátku připomíná: Laudis thema specialis / panis vivus et vitalis / hodie proponitur (Speciálním tématem dnešní chvály je živý chléb, který dává život ).

Proto zvěstujeme a chválíme toho Boha, který se stal tělem a poté živým chlebem, aby nás živil na tomto světě a díky tomu nás vzkřísil v tom příštím. Stále více je však těch, kteří nevědí nic o Ježíši Kristu, zatímco o chudých, migrantech, Ukrajincích atd. slyší až příliš. Neujistil nás, že chudé budeme mít vždy s sebou, ale ne vždy budeme mít Jeho? Tajemné slovo: ale připomíná nám, že nepřišel vyřešit problém chudoby nebo přinést všeobecný mír, ale zpřítomnit Boha ve světě.

Za to ho musíme ctít, ano, dokonce i závěsy, zlatem a světly, protože je Pánem a Králem vesmíru! Jan Zlatoústý nám připomíná, abychom neoddělovali poctu vzdanou Kristu v liturgii a poctu vzdanou Kristu v chudých: „Chcete uctít tělo Kristovo?“ Nuže, netolerujte, že je nahý; poté, co byl poctěn tady v kostele s hedvábnými látkami, nenechte ho zemřít venku zimou a nahotou... Neříkám to proto, abych vám zakazoval ctít Krista takovými dary, ale abych vás vyzval, abyste nabídli pomoc chudým s těmi dary, nebo spíše, aby předcházela symbolickým darům konkrétní pomoc... Zatímco zdobíte kostel, nepohrdejte svým bratrem, který je v nouzi: ve skutečnosti je mnohem vzácnějším chrámem než ten druhý." (Jan Zlatoústý, Komentář k druhému dopisu Korinťanům, Homilie 20,3, PG 61,540).

Unum facere et aliud non omittere . ( Jedno konat, druhé neopomíje) Poloviční cestu neaplikujeme. Ve které katolické farnosti se o chudé nestarají? Přítomnost Ježíše Krista v chudých je morální; zatímco to ve svátosti je pravdivá, skutečná, podstatná. To je velký rozdíl!

V Corpus Domini se o něj proto starejme a nerušme procesní modlitbu sociologickými titulky a ideologickými komentáři, které nenapomáhají adoraci. Především si pamatujme, že procesí je svátostné, to znamená, že musí pomáhat mnoha Bohu vzdáleným přiblížit se k Němu, uchopit jeho Přítomnost.

Z tohoto důvodu nás svatý Tomáš vyzývá, abychom se při chválení svátosti co nejvíce odvážili( tantum audes quantum potes) . Jak by to mělo mnoho mladých lidí a dospělých alespoň zaujmout, aby jako Zacheus vstávali od stolů a chytrých telefonů , které jsou soustředěni, když Nejsvětější svátost, procházíé pěšími zónami města – je nesena téměř pokradou, dokonce i bez lampy, která ji osvětluje, bez trubky, která oznamuje její průchod? Kdo si všimne příchodu Pána pánů a Krále králů (Gregory z Nysy)? Kam zmizely milované liturgické symboly?

Procesí by pak mělo být doprovázeno litanií, tj. řeckým slovem, které si pamatuje konkrétní opakovanou krátkou formu modlitby zrozenou pro starověké stanoviště , tedy procesní cesty z jednoho kostela do druhého. Namísto intelektualistických záměrů, ne-li ideologických, a tedy ošklivých, nechť jsou recitovány litanie k Nejsvětější svátosti. A litanie k Madoně a litanii svatých: proč ne? Pán v nebi nežije sám, ale s Marií, anděly a svatými a na zemi působí na jejich přímluvu.

Orientales docent. O repertoáru posvátných písní (sic!), viz přísné soudy benediktina Anselma Susca, Domenica Bartolucciho a ... Riccarda Mutiho, abychom se nevraceli k nihilistickým od Nietzscheho: „Chtěl bych písně spasených lidí". A konečně, co dělal protestantský altán na hlavní ulici, kterou procházel průvod, kde pokračovali ve shromáždění, aniž by snížili hlasitost reproduktoru? Ať už věděli, nebo nevěděli, že existuje procesí Corpus Domini , alespoň respekt, neříkám... ekumenismus!

 Pokud se tedy svět zkazí, nestěžujme si: sůl křesťanství ztratila chuť. A naše liturgie, jako by v ní Pán nebyl přítomen a nenaaslouchal: zbyly prázdné tance kolem zlatého telete, kterým jsme my sami. Jsme to my duchovní, kdo podporují sekularizaci: draze za to zaplatíme, řekl Jan Pavel II.! A my to už vidíme a prožíváme..


Abychom neklekali před Kristem, klekáme před světem. "Kolik mistrů nakonec mají tí, kteří odmítají jediného Pána!" (sv. Ambrož)

Nicola Bux

Zdroj
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010