Menu


Scalfari vytrvale tlumočí Františkovy kroky

                                                                                                                                                         25.1.2016

Z krajně kontroverzních rozhovorů mezi papežem a Scalfarim vytvořil si tento profesionální ateista nimbus „laicistického papežova přítele“ a „laicistického hlasu současného papeže“. Z první stránky listu Repubblica oznámil Scalfari 1. října 2013, jak chce papež změnit církev. Loni 1.listopadu 2015 napsal Scalfari několik dní po skončení synody o rodině: „Všichni rozvedení a znovusezdaní budou moci přistupovat k přijímání.“

Na to navazuje jeho nejnovější dlouhý článek, který se týká mimo jiné také homo-sňatků. V něm vysvětluje, proč papež nemůže svůj program uskutečňovat tak rychle, jak by chtěl:

»František musí hledat kompromisní řešení, aby zachoval synodální jednotu církve.« Ten kompromis znamená: »V případě znovusezdaných bylo přeneseno rozhodování na biskupy a pověřené zpovědníky. Tím jim byly napolo otevřeny dveře ke svátostem. A když těm, kteří si je přejí, dá zpovědník negativní dobrozdání, mohou znovu, po určité době pokání, vznést svůj požadavek, a je téměř jisté, že napodruhé jim už bude vyhověno«.

Scalfari vysvětluje:

»V této fázi, jak víme, dosáhlo napětí mezi papežem a kurií svého maxima a to znamená, že František musí shromáždit největší možnou většinu episkopátu, která upřednostňuje jeho pastorační praxi, a tak prezentovat zamýšlenou misionářskou církev. To vysvětluje kompromis ve věci manželství a registrovaného partnerství.«

Podle Scalfariho učitelského úřadu „zlá“ kurie brání „dobrému“ papeži prosadit jeho vládní program. Tiskové středisko Vatikánu  jeho „katechezi“ obecně dementovalo, aniž by připojilo skutečné vysvětlení. Na druhé straně byly Františkovy kontroverzní rozhovory shrnuty ve zvláštním sborníku, který vydal Vatikán.

Při oslavách 40 let listu La Reppublica 14. ledna vyprávěl Scalfari, že ho papež prosil, „aby se neobracel“, protože papež neví, kde by našel druhého takového nevěřícího, se kterým by si mohl tak rozprávět. Konferenciérem byl populární italský komik Roberto Benigni, kterému se tento papež „tuze, tuze líbí“: „O takovém papeži je možno mluvit dobře, nebo nic“. „František je revolucionář, jak ho nazval Scalfari, a protože Scalfari je také revolucionář, tak ti dva si rozumí jako nikdo jiný“.

Katholisches.info

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010