Menu


Satanisté vyloupili svatostánek

                           27. 3. 2018

 

                                                

Pozdě večer 22. března byl v jednom farním kostele arcibiskupství Ancona-Osimo vykraden svatostánek. Podezření padá na satanisty. Příslušný biskup podal tuto zprávu:

S hlubokou bolestí oznamuji, že večer 22. března 2018 ve farním kostele San Francesco alle Scale neznámé ruce vypáčily svatostánek a ukradly dvě ciboria s posvěcenými hostiemi. Je to strašná věc, že je Bůh tak těžce urážen a zraněno srdce naší místní církve, protože v Boží církvi není nic drahocennějšího než Svatá Eucharistie,

Jedná se o neslýchaný čin, ke kterému došlo záměrně proto, aby svaté způsoby byly zneužity pro svatokrádežné účely. Kdo spáchal tento zločin, propadl exkomunikaci pro zvláště závažný skutek, který podle Kánonu1367 CIC může rozhřešit jen Svatý stolec.

Naše srdce se spojují ve smírné modlitbě a adoraci za obrácení těch, kdo urazili Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Vyzývám všechny kněze, aby tento týden odsloužili jednu mši svatou a konali ve svém společenství smírnou adoraci, pokud možno na Zelený čtvrtek 29. března. Já sám budu v tamní farnosti slavit mši svatou, konat adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní a prosit Pána o smilování. Kéž Neposkvrněná Panna a svatí patronovi jsou našimi přímluvci.

 

+ Angelo Spina, arcibiskup v Ancona-Osimo

Jako páčidlo použil pachatel kovaný krucifix, který byl přitom poškozen. Je to dílo nepřátel církve, kteří tento svatokrádežný čin naplánovali a do podrobnosti provedli. V minulých letech se v této oblasti nic podobného nestalo.

 

Katholisches

  


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010