Menu


Rusofobie

  Až si ve více či méně vzdálené budoucnosti nějaký nezávislý a vyvážený historik (existují vůbec v přírodě?) znovu přečte ukrajinské události, nebude překvapen tísnivým pláštěm dezinformací, působivou řadou lží a zamlčování, které charakterizují "narativ", jak se dnes říká, konfliktu na Západě, v proamerických a atlantistických zemích.

Nepřekvapí je euroamerické popírání historie Ukrajiny, která byla vždy součástí ruské ekumeny (je známo, že Rus se zrodila v Kyjevě), cenzura nepopiratelných důvodů, proč se Rusko nemůže smířit s tím, že tři sta kilometrů od Moskvy má rakety NATO, provinilci zapomínáním na kruté pronásledování a masakry Rusů, ruskojazyčných a rusofilů v Oděse (desítky a desítky upálených zaživa v roce 2014) a na Donbase ukrajinskými gangy. Koneckonců pro ne platí , že pravda je první obětí každé války a propaganda, i ta založená na lžích, jejím důsledkem.

Možná však tyto historiky zarazí jiný fenomén: intenzita a emocionální úroveň protiruské nenávisti, kterou tyto události rozpoutaly. Málokdy v dějinách došlo k tak hluboké, zběsilé a štvavé hysterii, k tak nelidskému a protilidskému štvaní proti celému národu, jeho občanům, jeho kulturním symbolům, jeho historii.

Tato nenávist dosáhla vrcholů hulvátství a zloby, které postihly národ, lidi, proti nimž, jak je třeba připomenout, nejsme ve válce a nemáme k tomu žádný důvod. Všechny politické síly (alespoň se to tak zdá, i když na úrovni jednotlivých exponentů je názor, vyjadřovaný velmi tiše, trochu jiný), média, názoroví vůdci, akademická obec, mainstreamová kultura se podílejí na "dvouminutové nenávisti" (nyní nepřetržité a neomezené), kterou globalismus nařídil proti Rusku, povýšenému na superkanonický stát. Facebook zašel tak daleko, že přijímá komentáře podněcující k násilí proti Rusům. Silvana De Mari píše: "Máme tu ostudu, že se s ruskými dětmi špatně zachází ve třídách, kde se s neočkovanými dětmi už tak jako tak špatně zachází."

Paroxyzmální nenávist, kterou bychom mohli označit za groteskní a směšnou, kdyby situace nebyla tragická. Univerzita Bicocca v Miláně zrušila cyklus přednášek o Fjodoru Dostojevském. Po vzpouře méně hulvátské části veřejného mínění univerzita rychle, zmateně a rozpačitě otočila, ale Magnifico Rettore a zcela jasní profesoři, kteří chtěli příkaz k mlčení, jsou stále na svém místě. Na druhé straně ve Florencii někdo požádal o "stržení" sochy velkého ruského spisovatele. Univerzita v Trentu zakázala:na reconnaissanci ruským vědcům. Metropolita Hilarion, zástupce pravoslavného patriarchy Kirilla a ředitel vnějších vztahů moskevského patriarchátu, nebude moci nadále vyučovat teologii na univerzitě ve Fribourgu, protože nezapřel svou zemi, jak německá univerzita požadovala.

Jeden "autoritativní" levicový novinář (vždycky jsou "autoritativní") sestavil seznam údajně proputinovských intelektuálů, na němž se objevilo i jméno nekonformního intelektuála Carla Terracciana, který zemřel v roce 2005. Jiný novinář, Filippo Rossi, o takzvaných italských "proruských" řekl: "Začal jsem jimi pohrdat, nenávidět je." Starosta Milána Beppe Sala nařídil jednomu z nejlepších světových dirigentů, Rusovi Valeriji Gergijevovi, který v La Scale dirigoval operu Pjotra Iljiče Čajkovského Piková dáma, aby se zřekl své země a své vlády. Protože Gergiev, zády rovnou odmítl, pan Beppe Sala, který neví, jakou mocí a v hrubém rozporu se smlouvou, ho vyhodil. Ze solidarity opustila La Scalu také sopranistka Anna Netrebko, která mimo jiné prohlásila: "Není správné nutit umělce, aby se zřekli své vlasti. Hranice posměchu byla značně překročena zákazem účasti ruských koček na kočičí výstavě. .

Nejen že "nespravedlivé sankce", které spolu s předchozími "ekologickými" opatřeními Evropské unie (New Green Deal) vedly k neúnosnému zvýšení účtů za energie, jehož jsme všichni svědky, ale také mizerné zabavení (s jakou právní legitimitou?) majetku tzv. ruských oligarchů a jejich vyhoštění z Itálie představují vzhledem k milionům eur, které nám přinesli, zjevně masochistický čin. Vily a jachty zabavujeme jen proto, že nám to nařídili páni ve Washingtonu a Bruselu. Tento majetek bude třeba udržovat: stačí si představit denní náklady na jachtu. Je zřejmé, že zlí oligarchové se do Itálie nikdy nevrátí, a to bude po uzavření a zbytku země jediný způsob, jak je udržet mimo.

A pak jedna zlomyslná pochybnost: proč bohatým na celém světě říkáme ultrabohatí nebo magnáti, ale jen bohatým Rusům říkáme se zjevně hanlivým úmyslem "oligarchové"? Proč Zuckerberga, Bezose, Sorose a další nenazýváme oligarchy? Možná proto, že ruští "oligarchové", na rozdíl od nadací bohatých liberálů, nefinancují po celém světě homosexuální lobby, nevládní organizace imigrantů, propagandu potratů a rozvrat "barevných revolucí", včetně samotného majdanského převratu na Ukrajině v roce 2014, který odstranil legitimní vládu, nechtěnou, protože byla proruská?

Tato niterná rusofobie, která se projevuje jako skutečná psychosociální patologie, doprovázená brutální lživou kampaní tisku, by nás měla nejen překvapit, ale i pobouřit. Ale neděle se tak: všechno nám teď připadá normální. Jsme zpět v roce 1915, kdy si tisk v zemích Dohody vymyslel zjevně nepravdivé obvinění, že němečtí vojáci v Belgii uřezávají dětem ruce.

A přesto, kdybychom se podívali do minulosti, viděli bychom, jak se rusofobní výpady opakují v dějinách. Někteří dokonce ospravedlňují nepřátelství vůči Moskvě tím, že je jako třetí Řím dědicem Konstantinopole, druhého Říma. A císařská Konstantinopol vzbuzovala v římskokatolické ekumeně antipatie, od sporů o "nadřazenost" Říma, přes diatribu "Filioque", exkomunikaci východní církve v roce 1054, vyplenění Konstantinopole křižáky v roce 1204 až po selhání křesťanských mocností při pomoci samotné Konstantinopoli, která v roce 1453 padla v krvavé lázni pod náporem Turků. Možná však není nutné jít tak daleko do historie, pokud jde o její důvody a původ: "historická" rusofobie vznikla v 19. století v "liberálních" zemích, především ve Velké Británii. Varování se však objevila již dříve. Franco Cardini píše: "Rusofobie se prosadila a v podstatě vzrostla během Francouzské revoluce, kdy se slovo "ruský" stalo synonymem hyperreakce, a byla silně propagována liberální kulturou Anglie a Francie v době krymské války".

Je zajímavé, že pokud dnes můžeme číst takové katolické a kontrarevoluční dílo, jako jsou Petrohradské večery Josepha de Maistra, tehdejšího velvyslance Sardinského království, vděčíme za ně pravoslavnému Rusku cara Alexandra I., které zůstalo oázou svobody v Evropě, jež se již téměř celá ocitla pod lstivou nadvládou Napoleonových divokých armád.

Po Vídeňském kongresu se Rusko stalo stále významnější mocností v Evropě, kterou pomohlo osvobodit od Napoleonových loupeží. V 18. století navíc začal ruský postup do černomořské a kavkazské oblasti, a to osvobozením Krymu od tatarské nadvlády: Černé moře přestalo být muslimským jezerem, zatímco ruský vliv na Balkáně vzrostl. V roce 1821 se Řecku podařilo vymanit z turecké nadvlády, a to především díky ruské pomoci.

Ve Velké Británii se tehdy projevil atavistický strach z nástupu hegemonistického národa v Evropě a po porážce Napoleona se novým nepřítelem stalo Rusko. Jako vždy v takových případech (i dnes) byla zahájena kampaň očerňování, lží a pomluv: vyšlo mnoho letáků, které obviňovaly Rusko z toho, že chce dobýt svět.

Britská propaganda si dokonce vymyslela falešnou závěť Petra Velikého, v níž nařizuje svým nástupcům dobýt svět. Historik Harvardovy univerzity John H. Gleason o vzniku britské rusofobie napsal: "Na počátku 19. století se v Británii vyvinul odpor k Rusku, který se rychle stal nejzřetelnějším a nejtrvalejším prvkem britského světového názoru. Propagandisté převážně whigovského (tj. liberálního) protiruského britského establishmentu naopak obvinili Rusko, že chce ohrozit Indii. Jakýkoli pokus o útok na britské državy ze severu byl však téměř nemožný kvůli přírodním překážkám (pouště a následně neprostupná pohoří), která je chránila.

Ve skutečnosti mělo Rusko jiný cíl: osvobodit Konstantinopol z tureckého jha. Především proto, že toto dobytí by znamenalo strategické ovládnutí Dardanelského průlivu, a tedy volný přístup ruských lodí do Středozemního moře. Ale především proto, že by to byl mimořádný politický a náboženský úspěch: návrat druhého Říma, dědice Byzance a Římské říše, do křesťanské ekumeny, obnovení plné náboženské svobody, znovuvysvěcení Hagia Sofia po svatokrádežném muslimském plenění a její přeměně na mešitu. Pro cara by to znamenalo novou imperiální legitimizaci (zkrácení jména Caesar).

Nezapomínejme, že až do turecké genocidy křesťanů (zejména Arménů a Řeků) na přelomu 19. a 20. století tvořili obyvatelstvo Konstantinopole převážně nemuslimové, většinou křesťané různých denominací. Velká Británie však nemohla přijmout osvobozenou a křesťanskou Konstantinopol: z protiruské nenávisti, z veškerého anglikánsko-protestantského nepřátelství vůči pravoslaví, z obrany "evropské rovnováhy", která by se rozpadem turecké říše ztratila ve prospěch Ruska a Rakouska.

Když se tedy v roce 1829 během další rusko-turecké války předvoj ruské jízdy přiblížil na několik kilometrů od Konstantinopole s osmanskou armádou v plné polní, Londýn pohrozil, že přesune loďstvo a vyhlásí Moskvě válku. Anglický tisk už nějakou dobu rozdmýchával hysterickou protiruskou nenávist. Deník The Times napsal: "V Evropě není rozumného člověka, který by se s uspokojením díval na obrovský a rychlý růst ruské moci."

Ještě dříve, v roce 1827, Herald vyzýval k preventivní válce: "S takovým nárůstem moci bude [Rusko] schopno, až si bude přát a bez velkých obtíží, zmocnit se Konstantinopole." Díky anglickým liberálům však těžké turecké jho nadále tížilo křesťanské obyvatelstvo, které bylo po staletí pronásledováno a utlačováno.

Agrese Albionu vůči Rusku dále rostla. V roce 1836 bylo podníceno povstání Čerkesů proti Rusku, a to i za pomoci dodávek zbraní a navzdory diplomatickým protestům carského velvyslance. A zde se dostáváme k anglo-francouzské agresi proti Ruskému impériu v roce 1854 s cynickou, oportunistickou a vojensky bezvýznamnou piemontskou pomocí: ke krymské válce, která vypukla na obranu Turecka, jež po desetiletí provokovalo Rusko, které se po dlouhé toleranci rozhodlo odpovědět zbraní.

Car Mikuláš I., horlivý křesťan, po několika pokusech o udržení míru vedl válku, jak prohlásil, "za výhradně křesťanským účelem" a "pod praporem svatého Kříže". Pro cara byly cíle války zcela jasné: "Všechny křesťanské oblasti Turecka se musí nutně osamostatnit, musí se stát tím, čím byly dříve: křesťanskými knížectvími a státy." A znovu: "Nemám jinou možnost než bojovat, zvítězit nebo čestně zahynout jako mučedník naší svaté víry, a to, co říkám, prohlašuji jménem celé Rusi."

Celá východní Evropa se mobilizovala za osvobození od muslimského jha Osmanské říše. Tisíce bulharských, rumunských, řeckých a valašských dobrovolníků se připojily k Rusku v "poslední křížové výpravě", jak se jí říkalo, proti Turkům.

Jak se tedy stalo, že křesťanské a evropské země šly do války proti jiné křesťanské a evropské zemi na obranu muslimské říše, která po staletí ohrožovala náš kontinent? Francie vedla s Ruskem starý spor o ochranu křesťanů ve Svaté zemi. Agresi proti Rusku si však přála a vedla Velká Británie v zajetí zuřivé rusofobie. Britští liberálové prostřednictvím tisku vytvářeli o Turecku obraz umírněnosti, modernizace a náboženské tolerance, což bylo samozřejmě zcela falešné. Ani v devatenáctém století a v prvních letech století minulého Turecko ve své kruté protikřesťanské politice neselhalo: od masakrů v roce 1821 na Balkáně, v Thrákii, v Malé Asii, v Konstantinopoli, kde byl na náměstí pověšen patriarcha a několik biskupů, přes 20 000 Řeků zmasakrovaných na Chiosu v roce 1822, masakry křesťanů v Libanonu a Sýrii v roce 1860, masové vraždění v Bulharsku, kde v roce 1875 bylo obětí z řad křesťanů více než 112 000. A pak genocida Arménů, Řeků, Chaldejců a Syřanů mezi 80. a 20. lety 19. století.

Rusofob lord Palmerston, který po desetiletí řídil a inspiroval britskou zahraniční politiku, obhajoval imperialistickou politiku ve jménu mesiášských "morálních principů" připomínajících "vývoz demokracie" hlásaný USA: "Myslím," tvrdil Palmerston, "že skutečnou politikou Anglie je být zastáncem spravedlnosti a práv, přikládat patřičnou váhu svým morálním sankcím, prosazovat to, co považuje za spravedlnost, a trestat to, co považuje za špatné. Nezní vám tato slova povědomě?

Tradiční protikatolickou nenávist anglikánsko-protestantského a zednářského establishmentu tak doprovázela nebývalá protipravoslavná a rusofobní nenávist, které nebylo cizí ani nápadné financování radikálních a liberálních anglických novin, často vlastněných metodisty a kalvinisty, ze strany Vznešené Porty: Rusko bylo líčeno jako despotický stát ve stejných letech, kdy Anglie utlačovala a vyhladověla Irsko, které navzdory zuřivé staleté okupaci Svaté země zůstávalo despotickým státem.

Anglické zednářstvo, které proniklo do tureckých vládnoucích vrstev (osmanský ministr zahraničí Mustafa Resid byl zednářem, "zasvěceným" v londýnské lóži), rozdmýchávalo plameny rusofobie. Vysoce placený anglický tisk líčil Turecko s romantickými sympatiemi jako pokrokovou sílu, zatímco Rusko bylo popisováno jako "polokřesťanské a pověrčivé".

Zašel tak daleko, že popřel, že by Turecko utlačovalo křesťany, ale spíše tvrdil, že je "tolerantní a umírněné" a udržuje mír mezi různými křesťanskými denominacemi, které označil za "fanatické sekty". Někteří protiváleční politici, například Richard Cobden a John Bright, byli v britském tisku napadáni jako "proruští", a tudíž "neangličtí". Anglikánský pastor při odchodu vojsk proti Rusku prohlásil, že se vojáci zavazují "k obraně lidstva", a označil Rusy za "zdegenerovaný národ". Jiný anglikánský "reverend" označil pravoslavnou víru za "stejně nečistou a netolerantní jako katolické učení". V propagandistickém románu napsaném militantní protestantskou sektou byli pravoslavní označeni za "pohany", "nevěřící" a "divochy".

Také během krymské války se Turci a další muslimové (hlavně Albánci a krymští Tataři) dopouštěli masakrů a drancování křesťanských měst, masakrů ruských vojáků, které zatýkali, zatímco britští důstojníci přihlíželi. Kostely a domy byly vyrabovány, křesťané zmasakrováni a donuceni k útěku. Podobné scény se opakovaly na všech bojištích, na Krymu i na Balkáně. Rabování majetku, šperků, nábytku a soch na Krymu nebylo neznámé ani britským důstojníkům, kteří byli obviněni z násilí na ruských ženách.

Jisté je, že ruská porážka v rukou "liberálních" mocností prodloužila okupaci křesťanských zemí Turky o celá desetiletí a připravila křesťany o ruskou ochranu zaručenou předchozími dohodami. V roce 1878 se opakoval scénář z let 1829 a 1854: v nové rusko-turecké válce byla vítězná ruská vojska opět velmi blízko osvobození Konstantinopole. A v Británii opět propukla nenávist vůči Rusku. Tentokrát se hysterií nakazila i královna, která napsala ministerskému předsedovi Disraelimu: "Kdyby Rusové dosáhli Konstantinopole, bylo by to pro královnu takové ponížení, že by musela okamžitě abdikovat." A varovala ho, aby se "osmělil". Po obdržení zprávy Disraeli přesunul své loďstvo a Konstantinopol opět zůstala díky Anglii pod muslimským jhem.

Rusofobie byla rozšířená i mezi plebejci: v krčmách se zpívalo: "My už jsme s medvědem bojovali/A dokud jsme praví Britové, Rusové Konstantinopol nedostanou". A přesto, i s obvyklou, samozřejmou opatrností vůči dějinám tvořeným slovy "kdyby", kdyby se Rusku podařilo definitivně rozdělit Osmanskou říši, možná by nedošlo k mnoha následným masakrům, jako byl masakr Arménů a Řeků. Konstantinopol by se opět stala křesťanskou a Řekové by nadále žili ve svých městech v Malé Asii, jako tomu bylo po tisíciletí, místo aby se stali obětí krutých etnických čistek ze strany Turků.

Zpět k dnešku: Z kanceláří Západu, od sériových pomlouvačů, od tvůrců lží, z unifikovaných médií, od konformních nebo umlčovaných názorových vůdců jedovatě odkapává niterná a záhadná nenávist, šířená politiky, kteří se touží sklonit před vzdálenými pány, oportunistickými nadnárodními korporacemi, zbabělými intelektuály, kteří se derou do první řady, ignorantskými konformisty mávajícími duhovými hadry, faráři a kuriálními kolektivisty. Proti tomu bychom chtěli připomenout výzvu Rudyarda Kiplinga v básni If: O když tě pomlouvají, neodpovídej pomluvou/O když tě nenávidí, nenech se nenávistí strhnout. Tentýž Kipling, který ve svém románu Kim popsal "Velkou hru" mezi Ruskem a Velkou Británií.

Rady pro čtenáře

Západní, atlantistická a europoidní propaganda je všudypřítomná a totalitní. Ale vždycky se můžeme uchýlit k těm dobrým zbraním, kterými jsou knihy. Pokud jde o rusofobii, historii a genezi současné krize, zde je několik dobrých, dokonce nedávných textů, které mohou poskytnout odpovědi a odhalit skutečnosti, které nám zůstávají skryty. Především je to kniha švýcarského novináře Guye Mettana Russofobia s předmluvou Franca Cardiniho, kterou vydalo nakladatelství Sandro Teti Editore. Doporučujeme také text Paola Borgognoneho Capire la Russia, (Pochopit Rusko) Zambon Editore. Peter Hopkirk, odborník na hlubokou Asii, napsal pro Adelphi knihu Il Grande Gioco (Velká hra) o euroasijských vztazích mezi Ruskem a Velkou Británií. O blízkých i vzdálených příčinách krymské války, včetně londýnské rusofobie, publikoval Einaudi knihu Krym. L'ultima crociata, Orlando Figes. Další kniha vydaná nakladatelstvím Sandro Teti Editore, Attacco all'Ucraina (Útok na Ukrajinu), kterou napsali různí autoři včetně Giulietta Chiesy, Fausta Biloslava a Franca Cardiniho, popisuje agresi atlantistických a sorosovských nevládních organizací proti Ukrajině v roce 2014, která vedla k dnešní krizi. Na závěr dvě knihy o umučené ruské zemi Donbas, obě od různých autorů: Battaglia per il Donbass, Anteo Edizioni a (Donbass, válka v srdci Europy od nakladatelství Passaggio al Bosco,) s doslovem od Alexandra Dugina.

                                                Pramen: Reconnaissance.it


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010