Menu


Rozhořčené rekace katolíků

Rozhořčené reakce laiků sdružených ve Voice of Family.

Je to mezinárodní instituce, která sdružuje katolíky a organizace pracují v oblasti ochrany života a rodiny. Zajišťují církvi, médiím a nevládním organizacím odborné informace a podklady. Patří k ní např. Human Life International“Society for the Protection of Unborn Children“ (SPUC) a „LifeSite“.

John Smeaton z SPUC prohlásil: Ti, kteří kontrolují synod, zradili katolické rodiny na celé světě. Jsem přesvědčeni, že synodální zpráva je jeden z nejhorších oficiálních dokumentů, které byly v dějinách církve formulovány. Bohudíky, že je to jen předběžná zpráva k diskuzi a nikoliv konečný návrh. Jedná se o útoky na základní principy přirozeného práva. Katolíci jsou morálně povinni bojovat proti kursu, který byl v rámci synodu navržen.

Podle Patrika Bucklaye, irského zástupce ve Voice of Family, je tento materiál útokem na manželství a rodinu. Zpráva podkopává konečnou nauku církve proti antikocepci, když mluví zakódovaným stylem a podtrhuje důstojnost lidské osoby, pokud jde o morální hodnocení metod antikocepce. Taková mluva je vítaná těmi, kdo chtějí redukovat církevní nauku na obyčejný prostý návod a přenechávání párům na uváženou, jak se podle svého „svědomí“ rozhodnou. Výroky o homosexuálech přímo odporují materiálu Kongregace pro nauku víry z roku 1986.

Maria Madise ve stejném duchu říká, že aplikace zprávy ničí milost v duši. Co teď budou muset rodiče říkat dětem o antikoncepci a homosexuálních formách, když Vatikán hlásá, že v těchto hříšných formách jsou pozitivní konstruktivní aspekty?Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010