Menu


Rok 1968 platí za „rok zvratu“

                                                                            17. 12. 2015

Němečtí statistikové spočítali: Ročník 1968 měl nejméně dětí“

Rok 1968 platí za „rok zvratu“, který má nemalý podíl na tom, že svět dnes vypadá tak, jak vypadá. Levicové studentské manifestace mají za následek dlouhodobé hluboké morální a hospodářské změny. Tři rozhodující jsou tyto: demografický kolaps, masové přistěhovalectví a těžká církevní krize. Tomuto roku bylo nyní přiřčeno prvenství: ženy v něm porodily nejméně dětí. To je skutečnost se symbolickým charakterem. Roce 1968 se vyznamenal také tím, že obrátil pozornost od rodiny k povolání.

V roce 1972 byly v Německu legalizovány potraty a od tohoto roku „rakev“ převažuje nad „kolébkou“ Rok 2015 je již 44. rok, kdy německý národ vymírá. Ročně schází v průměru více než 25% obyvatel. Lékem má být přistěhovalectví. Jen v roce 2015 přibylo do NSR 2,7 mil. přistěhovalců: 1,2 mil vlakem a 1,5 mil jako utečenci. Podle kardinála Schönborna potřebuje Evropa miliony přistěhovalců, aby udržela svůj životní styl. „Národ“ se rozplývá v „obyvatelstvu“.

V Brémách katolický farní kostel slouží jako ubytovna pro přistěhovalce a mše se slouží v obecní síni.

                                                                                                                        KI

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010