Menu


Rodí se trans-komunismus s papežem jako vojenským kaplanem

                                                                                       30. 5. 2021

 

Formuje se staronové monstrum, i když po mutaci: trans-komunismus. Globální fenomén, nejen italský. Zařaďte si následující rozptýlené prvky:

1. světová hegemonie geneticky modifikovaného komunismu, čínský, hybridizovaný s globálním trhem, posílený pandemií a komerční expanzí, která kolonizuje Afriku a polovinu světa;

2. masové vyloďování migrantů na Západě, světový proletariát, který „nemá žádnou vlast“ - jak řekli Marx a Engles - a „nemá co ztratit, jen své řetězy“;

3. planetární nadvláda, vycházející ze Spojených států, korektivní ideologie, která chce zrušit realitu tak, jak to chtěl komunismus („zrušit současný stav věcí“ předepisoval komunistický manifest) a nahradit ji novým lidstvem;

4. dopad biopolitiky na občanská práva, transsexuální ideologie mění lidskou přirozenost a převrací identity a definice, počínaje sexuálními konotacemi.

A konečně, pokud chcete, Bergogliova sdělení o „morálním“ zrušení soukromého vlastnictví a o společném určení veškerého zboží: papež je kandidátem na místo militantního kaplana nového komunismu třetího světa. Různé cesty, ale ke stejnému cíli: transkomunismus. Dodávám: jakmile třídní boj skončí, protože se jejich třídou stala moc, transkomunismus nyní navrhuje daňový boj.

Někdo řekne, že komunismus už před třiceti lety skončil, i když v některých oblastech přežívá, a proto je groteskní hovořit o komunismu znovu. Možná máš pravdu. Poukazuji však na to, že se stále mluví o nacistickém fašismu, a on zemřel v krvi před více než 75 lety. Pokud je fašismus věčnou kategorií, ur-fašismus, jak jej definoval Umberto Eco, proč bychom neměli věřit v ur-komunismus, jeho transgenní mutaci, jeho varianty přizpůsobit se novým organismům? Pokud věříte v pohádkové stařenky, věřte také v čarodějnice...

Vzhledem k tomu, že historie a kultura s tím nemají nic společného, ale pouze psychózy, paranoia a jejich spekulace, bavme se o aplikaci Ecovy věty na komunismus. Pokud jde o jeho text, nedělá vrásky ur-komunistické verzi. To znamená, že komunismus je věčný, neskončil Berlínskou zdí, pádem SSSR nebo transformací IKS na Demokratickou stranu, ale žije a bojuje spolu s námi. Proletářem se dnes nazývá migrant, revoluce se uskutečňuje jeho nelegálním přistáním a občanskými právy, třídami, které mají být vykoupeny, jsou černoši, ženy podle feministického evangelia, homosexuálové, transové a Romové. Nové budoucí lidstvo přijde z pronajatého lůna; totalitní systém, pokud jde o dohled a globální obchod, je a bude vyroben v Číně.

A ti, kdo nemyslí jako ur-komunisté, musí být vyloučeni z občanské společnosti, kriminalizováni a vyloučeni ze všech veřejných fór, jsou tím, čemu se v době komunismu říkalo temné síly číhající reakce. Komunismus je vzkříšen v laboratoři, bojuje pod falešným jménem a pod falešnou barvou: už se neobléká do červené, ale do duhy nebo fuchsie na černém pozadí.

Transkomunismus vynalezl svůj nový jazyk známý jako politicky korektní, ve kterém jsou pravdy zkreslené, podrobené cenzuře, až převrácené: vše, co je skutečné a přirozené, se jeví jako hodné zrušení a převrácení, věrné podstatě komunismu, který je, jak jsme řekli, zrušením reality.

Máme-li se bránit, je nutné udržovat historickou paměť naživu, připomněl nám Eco fašismus; totéž platí pro komunismus, režim, který si vyžádal více obětí mezi více národy, na více kontinentech a v delším historickém období a blíže nám. Komunismus u moci má jedinečný rekord: zabil více komunistů než jakýkoli jiný režim. Na rozdíl od všech ostatních diktatur dvacátého století, včetně fašismu a nacismu, mocenský komunismus vyhladil své vlastní národy a učinil tak v době míru, aniž by bylo nutné vymýšlet války a rasy.

V minulém století jsme byli mnozí, kdo věřili, že antikomunismus už nemá smysl v nepřítomnosti komunismu, stejně jako antifašismus nemá smysl v nepřítomnosti fašismu. Nyní se však obraz mění, na jedné straně zasahují rozptýlené faktory, které jsme zmínili dříve, a na druhé straně dogma, že mezi rasismem a fobiemi se vzkřísí nacistický fašismus, agresivně přetrvává podle vzorce nenávisti k těm, kteří ho nenávidí. Proto se musíme vybavit adekvátními argumenty.

Komunismus by měl svoji vznešenost, kdyby byl prováděn dobrovolně a na konto vlastní kůže a dělil své příjmy a majetek mezi chudé, stejně jako mniši a františkáni; ale aberantní tvrzení komunismu je přinutit celou společnost, aby se ujala zuřivé rovnostářské a srovnávací utopie. Zásluhy a schopnosti se nepočítají, majetek je krádež, majetek je zneužití a privilegium, narození na nějakém místě je čistá nehoda. Pro operaci není nedostatek trojských koní, od nábožensko-humanitárního požehnání až po podporu finančních a webových gigantů. Jakýkoli pokus postavit se proti tomuto novému komunismu GMO je démonizován výše uvedenou víceúčelovou exkomunikací: obviněním z rasismu a jeho derivátů. Takže už nemůžete nic namítat, musíte se podřídit imperativu transkomunismu.

Nakonec vám věnuji báseň bývalého komunisty Octavia Paza:

„Dobré, chtěli jsme dobré / narovnat svět. / Nechyběla nám pevnost: / chyběla nám pokora. / To, co jsme chtěli, jsme nechtěli s nevinností. / Přikázání a koncepty, / hrdost jako teologové: / rozbité kříže, / prolévání krve, / stavba domu z cihel zločinu, / vyhlášení povinného přijímání. Někteří se stanou tajemníky tajemníků / generálního Sekretariátu Pekla. / Vztek se stal filozofií, / jeho slina pokryla planetu.

Vítejte v humanitárním pekle transkomunismu.

Marcello Veneziani, The Truth 26. května 2021

Ad hoc:


Je politováníhodné, že nikomu nepřichází na mysl, že jsme vstoupili oběma nohama do období, o kterém Panna Maria Fatimská jasně předpověděla, že Rusko zaplaví svými bludy celý svět se všemi katastrofáními důsledky. Fatima neskončila 26. června  2000, kdy Ratzinger prezentoval zfalšované proroctví falešné Lucie. Autentické Posesltví Matky Boží se nehodilo do krámu papeži Roncallimu ani jeho nástupcům, kteří si při všem svém vzděláni nedokázali uvědomit, že falzifikací poselství prokazují neocenitelné služky Otci lži, který z toho nyní dokonale těží k uskutečnění grandiózní lži, jaká nemá v dějinách obdoby. Mají na svědomí nejen lež, ale i životy dvou autentických svědků sestry Lucie dos Santos a svatého otce Pia z Pietrelcinya samozřejmě i Bergogliovu ničím nerušenou demolici církve.