Menu


Robert Spaemann o papeži: Otrok kultu spontánnosti

Stařešina německy mluvících katolických filozofů dlouho mlčel k „fenoménu František“. V nové Herder Korrespondenz Spezial tuto galantní zdrženlivost na přímé vyzvání ukončil. Herder uveřejnil dvoj – interview, které si všímá protichůdných pozic k vedení papežského úřadu současného pontifika. Druhým osloveným byl Hans Joas.

Robert Spaemann vystavil papeži Františkovi špatné vysvědčení. Vytýká mu nejen chaotické řízení, ale také, a to je mnohem horší – teologický nezájem.

Povrchní symbolika – ambivalentní kurs

Papež otročí „kultu spontánnosti“. „Argentinský papež hledá povrchní symboliku a „pramálo má na mysli teologii“. To je pro papeže takřka zničující posudek.

Spaemann, velký myslitel, se dívá přímo rozhořčeně na někdejšího argentinského kardinála Jorge Mario Bergoglia, kterého „vybrala většina kardinálů na Petrův stolec ze zcela nepochopitelných důvodů“.

Německý filosof používá prorocká slova Písma svatého, aby tak vyjádřil svou nevoli: „Přijdou učitelé a říkají věci, které šimrají v uších a lidé se za nimi pohrnou. Jsou to zcela odsuzující slova pro nedefinovatelný, ambivalentní a tedy velmi povážlivý kurs úřadující hlavy církve.

Papeže mediálně označovaného za „otevřeného“ Spaemann pokládá naopak za nejvíce autoritářského, jakého jsme dlouho neměli. Plné moci u Františka se znovu silně zdůrazňují a žádné noviny to nijak nedráždí.

Nemůžeme se zbavit pocitu chaosu

Co má Svatý otec nyní v úmyslu, to nikdo neví.“ To musel uznat i Hans Joas. Jinými slovy: I papežem Františkem nadšení příznivci ve skutečnosti nevědí, kam „Bergogliův vlak“ vlastně jede.

To platí i o synodě o rodině, jejíž druhou část papež svolává na podzim. Synoda je zcela iritující, protože papež se přidává na jednu stranu.

Není vůbec jisté, zda papežovy způsoby v budoucnosti přinesou „rozkvět“, nebo naopak „sešup“.

Dostane se tento interview k papeži? Spaemann papeži z Argentiny vyčítá, že málo čte. Příliš málo.

                                                                 katholisches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010