Menu


Římské chrámy se opět oteírají

 
 
Papež a kardinál vikář se navzájem obviňují
 
Nový dekret kardinála vikáře De Donatise vrací věci zpět. Papež u svaté Marty kritizoval drastická opatření, ale vikář v dopise farářům označuje papeže za jejich původce. Hromadné protesty a telefonáty přiměly nakonec Vatikán ke změně názorů. I biskupové mají nyní odvahu obnovit mše svaté pro věřící.
Kostely se stávají místy obrany proti totalitě státu a hierarchie, která je s ním v plném souzvuku. V oblasti Lazia (kraj kolem Říma) je 200 případů coronaviru (nikoliv mrtvých) a římská opatření hrozí, že se rozšíří na celé území. Náměstek ministra zdravotnictví hovoří o zachovávání pravidla odstupu. To je v kostele docela dobře možné i při mši svaté. Když je možno nakupovat v supermarketech a v lékárnách potřeby nezbytné pro tělo, proč by nemohly být uspokojovány i naléhavé potřeby lidské duše. Biskupská konference zatím sledovala spíše iracionální opatření vlády. Je správné, že kněží a věřící se vzepřeli a tlumočí své požadavky biskupům, kteří se bohužel za současného pontifikátu řídí modernistickými názory, že Bůh již netrestá; zůstávejte klidně doma, zařiďte si domácí církev a především, řiďte se Vědou.
 
V hierarchii panuje evidentní zmatek.
 
Luisa Scoratti, Nuova Bussola Quotidiana

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010