Menu


Řím se pomátl na rozumu

 

Pokud se Mgr. Lefebvre řekl, že „Řím ztratil svou víru“, dnes můžeme říci, že také ztratil hlavu.

V roce 2007 / (se Summorum pontificum Benedikta XVI. ) byla vynalezena definice „mimořádné formy“ římského obřadu, ale stejný legislativní text, který tuto definici zavádí, uvádí, že starověký misál nebyl nikdy zrušen. Máme tedy liturgickou formu, která se jako jediná po staletí a staletí stala náhle „mimořádnou“, i když nikdy nebyla potlačena, zatímco nový misál, který nepotlačuje předchozí, se stává „obyčejnou formou“!

V roce 2021 (s Traditionis custodesdi Bergoglio) se vypouští definice „mimořádné formy“, která se stává pouze provizorním ústupkem zaměřeným výhradně na to, aby věřící následovali výlučně nový misál.

V roce 2021 však tvrzení, že starověký misál nebyl nikdy zrušen, nebylo zpochybněno ani změněno. Existuje tedy misál, který nebyl nikdy zrušen, ale ... nelze jej použít a pokud se k tomu někdo odváží, je přísně potrestán!

V roce 2022 se znovu objevuje výraz „mimořádná forma“, který odkazuje na předkoncilní misál. čl. 93 Ústavy Praedicate evangelium [ zde], pokud jde o nové Dikasterium pro bohoslužbu a kázeň svátostí, uvádí: „Dikasterium se zabývá regulací a disciplínou posvátné liturgie, pokud jde o mimořádnou formu římského obřadu“.

To znamená, že Řím demonstruje, že nejenže neví, jak svůj obřad řídit, nejen že v liturgickém kontextu (jen v tom?) umí jen fušovat, ale také ukazuje, že ani neumí sladit jednotlivé výrazy, které používá v dokumentech, které zveřejňuje, ani upřesnit, jakými nároky řídí liturgii! Řím zkrátka ztratil nejen svou víru, ale i hlavu. Justine.

- Zdroj: The Roman gleaner
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010