Menu


Reforma kongregace pro nauku víry

Z očekávané kuriální reformy:

Z Vatikánu přichází zpráva o vydání Motu poprio „ Fidem servare “ z 11. února 2022, kterým Bergoglio upravuje vnitřní strukturu Kongregace pro nauku víry. Nějakou dobu ohlašovaná reforma římské kurie, jejíž institucionální ustanovení, Apoštolská konstituce nahrazující dosavadní Pastor bonus z roku 1988, se snad bude nazývat Praedicate Evangelium .

To, co bylo kdysi Svatým oficiem – a ještě dříve Svatou inkvizicí – obdrželo denominaci Kongregace pro nauku víry s reformou požadovanou papežem Pavlem VI., která kladla důraz na nápravu spíše než cestou odsouzení, na vlně koncilního zákazu zakazovat . Nyní bude předmětem strukturální reformy, která přepracuje její organizační schéma.

Je to organismus, jehož primární význam je však nepopiratelný natolik, že mu kdysi předsedal přímo papež. Nyní však Fidem servare vtiskuje hluboké změny především rozdělením dikasterie na dvě sekce:

  • naukovou, která se bude zabývat otázkami prosazování a ochrany nauky víry a mravů, jíž bude svěřeno „studování otázek týkajících se osobních ordinariátů zřízených prostřednictvím apoštolské konstituce Anglicanorum coetibus “. Dále "obsahuje „manželský úřad“, který byl zřízen proto, aby právně i fakticky zkoumal, co se týká" privileium fidei "".
    Významným bodem stanoví: „Doktrinální sekce... dále upřednostňuje studie zaměřené na zvyšování inteligence a předávání víry ve službě evangelizace, aby její světlo bylo kritériem pro pochopení smyslu existence, zejména tváří v tvář otázkám, které klade pokrok věd a vývoj společnosti “. K atmosféře, kterou vytváří, patří upřednostňování studií ve smyslu parametrů, podle nichž je třeba kalibrovat vědeckou reflexi, stejně jako otázky hodné dalšího studia s ohledem na evangelizaci.. Obavy jsou odůvodněné současnou vatikánskou orientací zvýrazněnou také iniciativami a známostmi vysledovatelnými v tomto indexu i v dalších s ním souvisejících jak z hlediska studia prostředí, tak nejrozšířenějších socio-antropologických teorií

    .

  • druhou disciplinární , která se bude zabývat „závažnými“ trestnými činy, jako jsou případy sexuálního zneužívání, a musí „připravit a vypracovat postupy předpokládané kanonickými normami tak, aby Kongregace ve svých různých instancích (prefekt, sekretář, promotér spravedlnosti , Kongres, Řádné zasedání, Kolegium pro zkoumání odvolání týkajících se delicta graviora ), mohli „podporovat správný výkon spravedlnosti“. Bude také podporovat „vhodné formační iniciativy, které kongregace nabízí ordinářům a právníkům, aby podpořila správné porozumění a aplikaci kanonických norem týkajících se oblasti jejich vlastní působnosti“.

Každá sekce bude mít svého tajemníka s úkolem spolupracovat s prefektem. Nejlépe hodnoceným kandidáte, na nástupnictví po mons. Ladariovi. který je před odchodem do důchodu, je v Msgr, Charles Scicluna, od roku 2015 prezidenta Kolegia pro posuzování svolání k řádnému zasedání Kongregace pro nauku víry.

 Na LifeSiteNews čteme, že za arcibiskupa Scicluny – který propůjčil svou osobní podporu homosexuálním občanským svazkům jako „službu důstojnosti těchto lidí“ [ zde ] – se katolická církev na Maltě výrazně vzdálila od autentického katolického učení. Scicluna se také snažil dohlížet na schválení maltskými biskupy svatého přijímání pro rozvedené a civilně znovu sezdané katolíky, pokud jsou „v míru s Bohem“ (sic) [ viz ]. (viz)

Připomínáme vyjádření zesnulého kardinála Caffarry (jednoho ze čtyř kardinálů Dubia ): „Církev s malou pozorností k nauce již není pastorační, je pouze ignoranská.

Chiesa e post Concilio


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010