Menu


Rasová diskriminace NE! - náboženská ANO!

 

Téměř v žádné z italských diecézí, až na malé výjimky, nebudou se letos konat průvody Božího Těla. S odvoláním na dřívější opatření zůstávají v platnosti „zavřená vrata“ pro všechny projevy ústředního významu katolické víry.

Žádné baldachýny a monstrance slavnostně nesené v průvodu ve čtvrtek ani v následující neděli.

Současně jsou však povoleny na náměstí manifestace bez ochranné masky proti rasové diskriminaci. Biskupové se však ani nepokoušeli o zajištění minima svobody pro duchovní život svých věřících. Zřejmě čekají na možnost, až jim to stát sám doporučí. Svůj prostor si již vyžádaly restaurace, kina a divadla. Církev se však nachází nadále v odlišné situaci než ostatní oblasti. Ani v této fázi uvolnění karantény se církevní procesí nepokládá za naléhavé.

Není se co divit. V Rocca Imperiale byl farář pokutován, i když sám s kostelníkem procházel městem a žehnal monstrancí své věřící.

Svoboda církve se zakládá na Božím ustanovení. Kristus ji založil a seslal Ducha Svatého, aby ji řídil, určil její poslání a požadoval, aby mu byla liturgicky vzdávána chvála. Více se sluší poslouchat Boha nežli lidi.

Svátek Božího Těla se zrodil před 200 lety jako oslava reálné přítomnosti Ježíše Krista v Eucharistii. Ale tato Přítomnost není dnes milována a bojovat s protikřesťanskou vládou je pro současnou italskou hierarchii gigantický úkol. Církev tak raději zdomácněla pod světskou mocí.

Nuova Bussola Quotidiana