Menu


Rakouský benediktinský opat horuje pro kněžské svěcení žen

Vrchní představitel rakouských mužských řeholních řádů a opat benediktinského kláštera v Altenburgu Christan Haidinger napadl veřejně katolickou církev v oblasti, která se vůbec netýká jeho kompetence. Přijal pozvání na studijním zasedání na téma „Ženy v církvi – stejná důstojnost – stejná práva“, kterou pořádala heretická sdružení Wir sind Kriche, spolek revoltujících kněží „Taxhamer Pfarrgemeinderatiniciative“ , „Priester ohne Amt“ a levicové ženské katolické hnutí, tzv. Reformní iniciativy a další podobná hnutí v St. Pölten.

Vrchní představitel mužských řeholních řádů se tak ocitl ve společnosti spolků, které stojí prakticky mimo církev. S falešnou pokorou prohlásil ve svém vystoupení, že jako „malý řeholník“ nemá co mluvit do kněžského svěcení pro žen, ale „přijde doba, kdy budou mít ženy v církvi přístup k úřadům, které jsou vyhrazeny mužům“. Opat sdělil, že s takovými požadavky není osamělý. Většina teologů je podle něho stejného mínění. Zná dokonce biskupy, kteří jsou pro to. Kromě toho jsou zde prý povzbuzující zkušenosti, které učinily ženy v pastoraci, aby byly připuštěny nejméně k diakonátu. Jsou to vynikající teoložky. Překážku vidí zatím jen ve velké iritaci, kterou by to mohlo způsobit v ekumenismu s pravoslavnými. Odvolával se přitom na papeže Františka, který si při synodě přál „otevřenou a svobodnou diskuzi“ a „prohloubení ženské otázky v církvi“.

V závěrečné rezoluci se praví doslova: „Vyloučení žen z kněžského svěcení je diskriminace, kterou nemůžeme svalovat na Ježíše, že nám k tomu nedal žádnou moc. Již podle přirozeného božského práva je každá diskriminace nepřípustná. Její zrušení nevyžaduje žádnou zvláštní plnou moc.“

Zasedání skočilo bohoslužbou slova, kterou vedly ženy. Akce se konala v biskupském vzdělávacím centru sv. Hyppolita v St. Pölten.

                                                                                       katholisches.info