Menu


Rafinovaný import satanismu

 

                 HAlloween - oslava satana

                                      

V současné době jsme svědky mohutné exploze satanský kultů. Satan nenápadně proniká všude a chytá do svých sítí co nejvíce nevinných lidí, zvláště dětí. Noviny internet, televize a obchody jsou plné materiálů o spiritismu, mimopřirozených věcí, zaručených proroctví, UFO a jiných jevech inspirovaných démonem.

Všechno zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Chraňte se zla v jakékoliv podobě. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí, ať si uchováte duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. (1 Sol 5, 21n)

Stále vice mladých lidí a zvláště dětí je zotročených duchovně. Neúspěšně se potulují po psychiatrických klinikách a různých léčitelích, kteří slibují uzdravení. Farmaceutický průmysl vydělává na antidepresivech, která lékaři předpisují i dětem od útlého věku. Jsou to však návykové látky s vedlejšími účinky.

Vyvrcholením Satanova úsilí je každoroční slavnost Halloween.

Tento strašný satansko – okultní svátek je odvozen z pohanského kultu na počet irského boha smrti Samhaina.

                                             

V době tohoto svátku se děti od nejútlejšího věku oblékají jako smrt, čarodějnice, netopýři, černé kočky, skřítci, upíři, sovy i jako sám ďábel. Ti, kteří k tomu radí a vedou, jsou dokonce učitelé a vychovatelé. Ačkoliv by měli u dětí rozvíjet a podporovat dobro a krásu, dovolují praktikování takové ohavnosti.

Takový způsobem zasévají do nevinných duší zkázu, rozklad a zápach. Především některé ženy, u kterých bychom předpokládali vrozený cit, něhu a mateřskou lásku, potlačují v sobě své kladné city. S nadšením a psychopatickým afektem se zapojují do organizování okultních orgií ve školkách a školách. Nutí k tomu i naše děti, které se nedovedou bránit a nevědí, co všechno se za tím skrývá.

Když se někde proti tomu zvedne vlna protestů, pořádají se tyto orgie místo vyučování s „požehnání nejvyšších institucí“.

Tím vším se dokořán otevírají dveře ďáblu.

Tento svátek se předkládá jako tradiční neškodná zábava. Ve skutečnosti jde o napodobení  prastarých kultů a rituálů, při kterých se přinášely  oběti přímo Satanovi.

Do světa okultismu mohou vaše děti vstoupit „halovenskou čokoládou“, svítícími dýněmi či vlastní maškarádou.

                                           

Orientace na lebky, krvavé upíry a podobný nevkus, který se předkládá jako úžasná zábava, potlačují v dětských duších nevinnost. Postupem času tento ohavný svátek otupí dětskou mysl, aby ho chápala jako samozřejmost.

CÍRKEV NÁM JASNĚ ZAKAZUJE ZAPOJOVAT SE DO ĎÁBELSKÝCH OSLAV.

                                             

Halloween je rouhání a výsměch svátku Všech Svatých. Jeho symboly jsou pro křesťana nepřijatelné, protože vyznávají zlé duchy a oběti démonům. Jsou prostředkem k démonizaci a otupování dětského vědomí módou smrti, krutosti a disharmonie.

Děti napodobují lidské oběti, ďábelský škleb, utrpení a smrt. To vede k poruchám osobnosti dítěte.

                                               

Halloween je také velký marketingový byznys spojený s velkým ziskem firem a prodejen. Výrobci hraček, kostýmů, filmů a potravin se horlivě podílejí na propagaci těchto ohavností. Půjčovny kostýmů se předhánějí ve svých nabídkách. Rodiče tak často netuší, že nabízejí malá děvčátka jako lahůdku pro pedofily.


                                                                       

Nezaostávají za nimi ani výrobci hraček. Na trh přicházejí ohavnosti i pro batolata.

                                          Je to ezoterický okultní svátek antikrista a pekelných mocností. V roce 2011 utratili lidé v USA na halloween 686 000 000 dolarů

Rozmyslete si, zda budete slavit se svými dětmi svátek Všech svatých, nebo je propůjčíte rouhavému halloweenu.

                                                                           rz,zg


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010