Menu


Radikálnost non plus ultra

 

Washington) Kardinál Blase Cupich, chicagský arcibiskup a mluvčí bergogliánské menšiny v USA, zveřejnil svou realizaci protitradičního motu proprio Traditionis custodes. Svou radikálností daleko předčí opatření, která se týkají římské diecéze - se souhlasem papeže Františka.

Jako chicagský arcibiskup stojí Františkem jmenovaný hlavní pastýř v čele jedné ze tří nejdůležitějších diecézí univerzální církve, spolu s Milánem a Kolínem nad Rýnem. Jako "papežův muž" nedávno na podzimním plenárním zasedání biskupské konference USA dokázal, že ačkoli je pouze zástupcem menšiny, je skutečným silným mužem církve v USA.

Když papež František 16. července vydal motu proprio Traditionis custodes, kterým chce zlikvidovat tradiční obřad a představitele tradice, kardinál Cupich se ozval jen o pět dní později. Jeho reakce byla netrpělivě očekávaná a překvapivě zdrženlivá. V prohlášení oznámil, že chce motu proprio "prostudovat" a "zamyslet se nad ním". Uvedl, že "bude konzultovat s ostatními" a "v patřičné době nabídne další postup". Klíčová věta zněla:

"Současná praxe týkající se misálu z roku 1962 zatím zůstává v platnosti."Tím bylo vše povoleno, i když jen na čas. Rozhodnutí, jehož příkladný účinek na pokrokové biskupy byl zdůrazněn.

Od vánočního masakru k vánočnímu bodnutí do zad

Krátce před Štědrým dnem vydala Římská kongregace pro bohoslužbu z pověření papeže Františka vysvětlení k motu proprio ve formě Responsa ad dubia, které se stalo vánoční porážkou tradice.

Včera byly rychleji, než se očekávalo, vydány konečné pokyny pro zavedení Traditionis custodes v chicagské arcidiecézi. Dvě přední progresivní americká média, National Catholic Reporter a America, časopis jezuitů v USA, a VaticanNews, zpravodajský portál Svatého stolce, o nich informovaly současně. Vatican News zveřejnil zprávu o chicagských směrnicích současně v angličtině a italštině. Pokrokové církevní kruhy v USA a Římě tedy o tom věděly předem a společně připravily publikaci. Z toho vyplývá, že kardinál Cupich, jezuité a Santa Marta přikládali Chicagským směrnicím zvláštní význam.

Kardinál Cupich zveřejnil 10. listopadu v časopise National Catholic Reporter a America Magazine esej o Traditionis custodes. Ani VaticanNews, ani tisková kancelář jeho arcidiecéze, ani sociální sítě, které se ho přímo týkají, si toho tehdy nevšimly. Téhož dne byly zveřejněny směrnice pro provádění motu proprio v římské diecézi, které radikálně omezují Tradici. Tato shoda událostí rovněž naznačuje koordinaci.

Kardinál Cupich ve své eseji vysvětlil Traditionis custodes "potřebou", kterou papež František vidí v "ochraně dědictví Druhého vatikánského koncilu".

Pozoruhodná je nejen výše zmíněná synchronní publikace, ale i nezveřejnění nových opatření samotnou chicagskou arcidiecézí. Žádné médium arcidiecéze o tom neinformovalo. Nevyžadovalo by to alespoň minimum taktu a slušnosti, aby byli věřící, kterých se to týká, informováni jako první a přímo?

Každá čtvrtá zrušená neděle a svátek

Tato výmluvná forma zveřejnění znamená, že chicagské směrnice Santa Marty jsou považovány za žádoucí vzor pro americké diecéze. USA hrají v myšlení papeže Františka ústřední roli, a to jak ve světové církvi, tak ve světové politice. V USA žije velká a především živá část tradičního světa, jak ukazuje iniciativa Zachraňte latinskou mši, proti níž je Traditionis custodes zaměřena.

Současné zveřejnění signalizuje, že Řím dal Cupichovým opatřením svůj souhlas. Nejenže to dalo ochotným biskupům příležitost, aby se k nim "přimkli", ale také to poskytlo Santa Martě měřítko, podle něhož lze chování amerických biskupů „kontrolovat“.

Zatímco 21. července Cupich zmírnil napětí tím, že prozatím nechal vše při starém, nyní udeřil plnou silou. Omezení, která vydal - Politika pro provádění Traditionis Custodes - bude platit od 25. ledna 2022.

Jsou natolik omezující, že zároveň zakazují i slavení ad orientem v Novus Ordo. V budoucnu se všechny slavnosti v novém ritu musí konat versus populum.

Ve své radikálnosti jde Chicago ještě dál než realizace v římské diecézi. Kardinál Cupich zakazuje slavit tradiční obřad každou první neděli v měsíci. Církevní rok ve Vetus Ordo se díky Traditionis custodes stává švýcarským sýrem s dírami. Dekret pro římskou diecézi stanoví "pouze" mezeru pro Triduum Paschale od Zeleného čtvrtka do Velikonoční neděle, během níž mají být kněží a věřící Tradice nuceni účastnit se nebo koncelebrovat v Novus Ordo, aby tak prokázali svou věrnost a jednotu s Petrem a univerzální církví.

Kardinál Cupich přidává celou řadu dalších; jen zákaz slavení první neděli v měsíci jich má dvanáct. Ale to není všechno: mše v tradičním obřadu se již nesmí sloužit ani o Vánocích a Letnicích.

Podle tohoto modelu bylo 18 nedělí a svátků prohlášeno za tabu pro tradiční obřad. V závislosti na regionu to představuje více než čtvrtinu, v některých zemích téměř třetinu všech svátků. S Vánocemi, Velikonocemi a Letnicemi se z něj vytrhávají stěžejní prvky.

Nový rok bude pro tradici představovat velkou výzvu.Text: Giuseppe Nardi

Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010