Menu


Putinova kritika Západu

Z projevu prezidenta Vladimíra Putina

                                               

Vidíme, že mnoho euro – atlantických států nastoupilo cestu, na níž popírají resp. odmítají své vlastní kořeny, včetně kořenů křesťanských, které tvoří základy západní civilizace.

V těchto státech jsou popírány mravní základy a všechny tradiční identity – národní, náboženské, kulturní a dokonce i pohlavní. Praktikuje se zde politika, která staví na stejnou úroveň rodiny s mnoha dětmi a partnerství osob stejného pohlaví; tato politika staví do jedné roviny víru v Boha a víru v Satana.

Lidé mnoha evropských zemí se stydí za svou náboženskou příslušnost a mají strach o ní hovořit.

V Evropě byly odbourány nebo přejmenovány křesťanské slavnosti a svátky, jako kdyby se za ně styděli. Tím se odstrkuje nebo zatajuje pravá hluboká hodnota těchto svátků.

Tyto státy se pokoušejí změnit tento model u jiných zemí a na celém světě jim ho agresivně vnucují. Jsem hluboce přesvědčen, že tato cesta vede k úpadku a k zprimitizování kultury. To způsobuje hluboké demografické krize všech „vyspělých“ západních zemí, které nejsou schopné vlastní reprodukce.

Pozorujeme, že tento proces úpadku na národní i mezinárodní úrovni vede k pokusům zavádět a zdůvodnit na světě jednopólový model (NWO), relativizovat nebo odstranit instituce národního práva a suverenity.

Z historické perspektivy by tento jednogólový svět (imperialismus USA) znamenal zrušení vlastní identity a Bohem stvořené plurality.

Rusko bude stát při těch, kteří se zasazují, aby byla činěna důležitá globální rozhodnutí na kolektivní úrovni a nikoliv jen v zájmu jednotlivých států (Izraele nebo USA, anebo skupin států NATO).

Valdai 19. září 2013


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010