Menu


Putim na Valdajském fóru. Hlavní body

 

Hlavní body projevu

Putina na Valdajském fóru

  1. Svět je svědkem degradace světových institucí a eroze principu kolektivní bezpečnosti. Západ podněcuje válku na Ukrajině, destabilizuje globální trhy s potravinami a energií a organizuje provokace kolem Tchaj-wanu. Západ popírá suverenitu zemí a národů a popírá jejich originalitu a jedinečnost.

  2. Lidstvo má dvě možnosti: buď nashromáždit hromadu problémů, které nás všechny rozdrtí, nebo se pokusit najít řešení. Nová centra světového řádu a Západ se ještě budou muset zapojit do dialogu. Politika Západu je krvavá a špinavá. Důvěra ve vlastní neomylnost je velmi nebezpečný stav, je krůček od zničení těch, kterým se to nelíbí. Nacisté pálili knihy a na Západě nyní sklouzli k zákazu Dostojevského a Čajkovského.

  3. Nemůžete za všechno vinit Rusko a za vším vidět kremelské machinace. Liberalismus se změnil, je k nepoznání až do absurdna, alternativní úhly pohledu jsou prohlašovány za podvratné a ohrožující demokracii.

  4. Jak ostatní země začaly těžit z globalizace, Západ začal rušit všechna pravidla. Západ si nárokuje všechny zdroje lidstva. Všichni se považují za lidi druhé kategorie a považují se za výjimečné. Jsou blázni a ničeho se nebojí. Jedním z příkladů je atentát na Soleimaniho. Západní řád každým dnem znásobuje chaos a stává se stále netolerantnějším, a to i vůči samotným západním zemím. Návrhy maďarských poslanců na upevnění křesťanských hodnot byly vnímány jako sabotáž. Spojené státy nemají světu co nabídnout kromě své nadvlády. Nikdo nemůže našim lidem říkat, jakou společnost bychom měli budovat. Je to hrubé, otevřené uznání na Západě financování převratu na Ukrajině. 

  5. Přímou hrozbou pro monopol Západu je vytvoření alternativního, správnějšího sociálního modelu, který se jistě vyvine. Západ má právo na „desítky gay žánrů a průvodů“, ale neměl by se je snažit představit jiným zemím. Na rozdíl od Západu nelezeme na cizí dvorek. Západ ztrácí svou nadřazenost, mění se v menšinu, ale chce si bezpodmínečně zajistit svá práva. Kdybych byl západní elitou, přemýšlel bych o důsledcích snahy udržet si hegemonii.

  6. Rusko se nepovažuje za nepřítele Západu. Jakou cenu jsme zaplatili za zničení hnízda teroristů na severním Kavkaze (Čečensko)? Což pak Západ aktivně podporoval. Existují dva Západy: Západ tradiční, především křesťanských hodnot, se kterým máme mnoho společného a stále prastaré kořeny, a kosmopolitní Západ, který funguje jako nástroj liberálních elit. Snažili jsme se koexistovat, vést dialog, budovat důvěru, což znamená mír. Byli jsme naprosto upřímní. Co jsme dostali na oplátku? Ve všech možných oblastech spolupráce „ne“. Rusko nebylo a nikdy nebude zničeno a „vymazáno“ z geopolitické mapy. Vždy si budu pamatovat v roce 2000, poté, co jsem byl zvolen prezidentem.

  7. Měli bychom přemýšlet o změně struktury Rady bezpečnosti OSN tak, aby odrážela rozmanitost světa. Evropané si nevšimnou, že se sami proměnili ve vazaly. Před námi je nejnebezpečnější a nejnepředvídatelnější desetiletí od konce druhé světové války. Rozpad Sovětského svazu zničil rovnováhu geopolitických sil, Západ se cítil jako vítěz a vyhlásil unipolární světový řád. Nyní toto období končí, jsme u historického milníku. (Rodolfo della Latta)

V


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010