Menu


První sňatek za letu

                                                                  18. 1. 2018

 

V 08.05 startovali nesezdaní. V 10.20 přistál pár sezdaný.

Novinářům to sdělil sám čerstvě sezdaný pár, stevard a hosteska letecké společnosti.

Oba se obrátili na papeže, aby požehnal jejich manželství, které prý plánovali. Chtěli mít církevní sňatek, když šli před více než deseti lety na úřad. Už tehdy to plánovali, ale kostel se zhroutil v důsledku zemětřesení. Mají děti ve věku 6 a 3 roky.

Jste již civilně sezdaní?, ptal se jich papež.

Jste si jisti, že chcete být oddáni? ptal se dále papež.

Dobře, tak vás oddám.

Jedním svědkem byl prezident letecké společnosti, která přepravovala papeže, druhým papežský cestovní maršál. Protokol o sňatku byla napsán ručně.

Nyní jsou pro katolickou církev jako muž a žena, papež poprvé oddával v letadle, napsalo Avvenire. (O předepsané svátosti smíření a svatém přijímání snoubenců se zpráva nezmiňuje.)

O „premiéře“ mluvil také evidentně překvapený vatikánský mluvčí Greb Burke. I pro něho byl papež překvapením. Komentoval uzavření sňatku slovy:

Doufám, že uzavřený sňatek je platný.

Tentýž papež František před zveřejněním AL prohlásil před římským klérem, že velká část manželství je neplatná pro nedostatečnou přípravu. V písemném přepisu jeho spontánní řeči byl tento výraz poněkud zmírněn.

Závěr AL zdůraznil nezbytnost zlepšit přípravu. V tomto případě vykonal všechno „v letu“, jak napsal list italské biskupské konference.

katholisches